Tool

Projektleder­uddannelser

Implements uddannelser udbudt på statens rammeaftale for projektledelse

Tag fat i os, hvis du har spørgsmål
Jesper Johannes Krøyer Lind

Implement er valgt som hovedleverandør af statens projektlederkurser

Implement er blevet valgt som hovedleverandør til statens projektlederkurser i perioden 2020 til 2024. Vi har gennem de sidste 4 år leveret kurser i projektledelse for alle statslige institutioner og er meget stolte over, at staten ønsker at fortsætte samarbejdet med os om at opkvalificere statens medarbejderes kompetencer inden for projektarbejde og projektledelse.

Vi udbyder fire kurser

Udover de eksisterende kurser i Generel projektledelse, statens it-projektmodel og introduktion til projektarbejde udbydes der som noget nyt et særskilt kursus i ”it-projektledelse i staten”, som forankres under det statslige digitaliseringsakademi i Digitaliseringsstyrelsen.

Du finder de specifikke datoer for afholdelse via Campus under de enkelte kurser.

Vi afholder kurserne som både åbne kurser (som bookes gennem Campus) og lukkede kurser, der aftales direkte med Implement.

Særligt tilpassede kurser

Din organisation kan vælge at sammensætte et kursus, så indholdet passer til organisationens og deltagernes behov. Du kan vælge ud fra de foruddefinerede 7 kursusdage i Generel projektledelse, eller du kan, sammen med Implement, sammensætte præcis det program, du har behov for.

Alle Implements undervisere har erfaring med både projektledelse og projektledertræning i staten, og vi kan tilrettelægge kurser, så de passer ind i din organisations behov og samtidig fastholder et højt projektfagligt niveau. 

Vi tilpasser kurserne til din organisations behov

Når vi skal lave et særligt tilpasset kursus, starter vi altid med at definere formål, målgruppe og forventet udbytte sammen med din organisation. Som en del af opstarten vil vi også kunne foretage modenhedsmåling og afholde workshops i organisationen, fx om organisationens evne til at skabe effekt af projektarbejdet eller evnen til at udmønte de politiske og strategiske mål.

De tilpassede kurser kan også inddrage yderligere elementer, der kan understøtte din organisations behov, fx agil projektledelse, Half Double samt program- og porteføljeledelse, lederskab og facilitering. Vi kan også arbejde direkte med din organisations projektmodel og konkrete projekter, som din organisation står overfor. På den måde kan vi sikre, at dit tilpassede kursus giver maksimal effekt for både deltagerne og organisationen som helhed.

Tilmelding til kurserne

Tilmelding til kurserne og oversigt over kursusdatoer og priser findes på dette link til Campus

Eksamen

Alle fire uddannelser kan afsluttes med en simpel eksamen, der er inkluderet i kursusprisen. Der udbydes også en udvidet eksamen på to af kurserne, nemlig Generel projektledelse og It-projektledelse i staten. Nedenfor er de to eksamenstyper gennemgået, herunder konkret indhold og krav til beståelse mv.

Simpel eksamen

En simpel eksamen består for alle fi re kurser af en række multiple choice-spørgsmål, der tester deltagernes viden og forståelse for de faglige temaer knyttet til kursusindholdet. Inden for hvert emne vil der være spørgsmål med stigende sværhedsgrad. Beståelseskriteriet er, at deltageren skal svare rigtigt på mindst 60% af spørgsmålene. Efter besvarelse modtager deltageren en feedbackrapport med en oversigt over egen forståelse af temaer på kurset og mulige forbedringsområder.

Udvidet eksamen

Det er muligt at tilvælge en udvidet eksamen til Generel projektledelse og It-projektledelse i staten. Den udvidede eksamensform tester deltagernes læringsudbytte på et højere niveau end den simple eksamen og består af en teoretisk del og en praksisdel samt en læringsdel. Den teoretiske del er identisk med en simpel eksamen, jf. ovenfor. En udvidet eksamen kræver gennemførelse af alle dage på begge de mulige kurser.
Praksisdelen bygger ovenpå og tester deltagernes læringsudbytte ift. at anvende, analysere og syntetisere de metoder og værktøjer, som de har tilegnet sig på kurset. Den udvidede eksamen består af
følgende elementer:

  • Teoretisk del: En multiple choiceeksamen, som gennemføres forud for den udvidede eksamen (simpel
    eksamen).
  • Praksisdel (dag 1): En intensiv eksamens workshop, hvor deltagerne arbejder med de grundlæggende
    projektværktøjer og skiftes til at lede og facilitere værktøjerne, samt en præsentation af projektoplæg for en styregruppe, inkl. feedback.
  • Læringsdel (dag 2): En individuel 30 min. eksamenssamtale med feedback fra underviser og eksamenscertifikat.
Til kommende kursusdeltagere:

Hvis du har spørgsmål til kurserne på Campus om datoer, priser og afholdelse, så skriv til kursus@oes.dk

Til HR-partnere eller indkøbere for styrelsen og lignende:

Implement Consulting Group er hovedleverandør på Statens rammeaftale for projektledelse og kan levere alle former for kompetenceudvikling indenfor projekter og projektledelse.

Så hvis du har ønsker om kompetenceudvikling og kursusforløb for fx din styrelse eller koncern, så tag gerne direkte fat i en af de tre konsulenter.