For virksomheder, der fokuserer på økonomisk vækst og strategisk udvikling, udgør mergers and acquisitions (M&A) ofte et centralt element i strategien. Succesfuld M&A er i dette henseende afgørende for at drive innovation og værdiskabelse.

En af de primære drivkræfter bag enhver M&A-transaktion er CFO’en og finansfunktionen. Derfor er det essentielt, at de er opmærksomme på det overordnede strategiske perspektiv i M&A-processen og engagerer sig i integrationen for at sikre, at synergipotentialet realiseres.


Vi ved, at vi får en succesfuld integration, når en fusion eller et opkøb lykkes med at forene flere enheder til en stærkere og mere effektiv enhed. Det er dog også i denne proces, at vi står over for både udfordringer og muligheder. For hvordan forener vi kulturer? Hvordan optimerer vi arbejdsstyrken og ressourcerne? Og hvordan maksimerer vi synergierne for at opnå fuld værdi af vores M&A-strategi?


Hvad er finansfunktionens rolle i en M&A-strategi?


Kom med på dette event, hvor vi udforsker dybderne af M&A fra et finansperspektiv.


Vi vil sammen se nærmere på de strategiske overvejelser, udfordringerne ved en integration og de finansielle synergiers effekt. Lad os sammen få et indblik i fremtiden for M&A og kursen mod succesfuld vækst.


Oplæg


Hvordan understøtter CFO-funktionerne eksekveringen af en aktiv M&A-konsolideringsstrategi og herunder sikrer, at M&A-strategien bidrager til den langsigtede værdiskabelse i virksomheden?


Henrik Hansen – CFO, EG A/S


Henrik har siden 2018 været ansat som CFO i EG A/S, en af Danmarks mest akkvisitive virksomheder. Siden hans ansættelse har softwarevirksomheden opkøbt og integreret mere end 30 virksomheder med fokus på at sikre langsigtet vækst og værdiskabelse. Strategien kræver en omfattende forståelse af virksomhedens drift, økonomi, finansieringsmuligheder og risikostyring, og Henrik vil på dette event dele ud af sine erfaringer med M&A i forhold til CFO-funktionernes rolle i forhold til eksekvering og integration samt værdiskabelsen set fra et CFO-perspektiv.


Hvad er temperaturen på M&A-markedet, og hvilke barrierer er der for yderligere aktivitet?


Mark Stougaard – partner i Strategi og M&A, Implement Consulting Group


Mark har i knap 20 år arbejdet med rådgivning inden for strategi og M&A, og han har siden 2021 været partner i Implements afdeling for netop strategi og M&A, hvor han primært arbejder med transaktioner og kapitalfonde. Situationen på M&A-markedet har – efter rentestigninger, ændrede forbrugsmønstre og geopolitiske situationer – i længere tid været præget af processer, der ikke når i mål. Ofte som resultat af, at købere og sælgere ikke kan blive enige om prisen. Hvordan ser vi det i vores projekter, i hvilken retning går udviklingen, og hvordan agerer man bedst muligt i det nuværende marked? Mark vil på dette event dele ud af sine indsigter i det aktuelle M&A-marked samt dele sine perspektiver på, hvordan du opnår succes med din M&A-strategi.Vil du også sikre dig en plads? Tilmeld dig allerede nu.

Any questions?