Tool

Projektleder­uddannelser

– for ansatte i staten og statslige institutioner
Published

31 January 2024

Implements uddannelser udbudt på statens rammeaftale for projektledelse


Implement er eneleverandør af projektlederkurser til staten


Implement er blevet valgt som eneleverandør til statens projektlederkurser i perioden 2024 til 2027. Gennem de seneste 10 år har vi leveret kurser i projektledelse for mange statslige institutioner, og vi er stolte over, at staten fortsat ønsker at samarbejde med os om at opkvalificere deres medarbejderes kompetencer inden for projektarbejde og projektledelse.

To slags kurser

Åbne kurser i projektledelse


Vi udbyder et stærkt projektlederkursus – Generel projektledelse – som en åben uddannelse for alle statslige medarbejdere. 


Generel projektledelse er kurset til alle statslige medarbejdere, som arbejder med tværgående opgaver og projekter. Gennem kurset får deltagerne styr på projektet med kursets grundlæggende projektværktøjskasse, og de får udviklet og trænet deres projektlederskab, så de kan motivere projektteamet og skabe medejerskab til projektet. Deltagerne får samtidig redskaberne til at lede de forandringer, som projektet kræver.


Se mere, og tilmeld dig via Campus (statens læringsportal): Campus: Generel projektledelse (sabacloud.com)


Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte Implements kursusadministration for staten på: kursus.staten@implement.dk

Lukkede kurser for dit ministerie eller din styrelse


Hvis I er et ministerie eller en styrelse, kan I også vælge at sammensætte et kursus, der er skræddersyet til netop jeres behov, og som kun udbydes internt i styrelsen eller ministeriet. 


Alle Implements undervisere har erfaring med både projektledelse og projektledertræning i staten, og vi kan tilrettelægge kurser, så de passer ind i netop jeres organisations behov og samtidig fastholder et højt projektfagligt niveau. 


Vi tilpasser kurserne til din organisations behov


Når vi laver et særligt tilpasset kursus, starter vi altid med at definere formål, målgruppe og forventet udbytte sammen med jeres organisation. 


I de tilpassede kurser kan vi også inddrage yderligere elementer, der kan understøtte jeres organisations behov. Det kan fx være agil projektledelse, Half Double eller program- og porteføljeledelse, lederskab og facilitering. 


Vi kan også arbejde direkte med organisationens projektmodel og konkrete projekter, som jeres organisation står overfor. På den måde kan vi sikre, at jeres tilpassede kursus giver maksimal effekt for både deltagerne og organisationen som helhed.

Praktisk information...

...til HR-partnere eller indkøbere for ministerier og styrelser og lignende:


Implement Consulting Group er eneleverandør på statens rammeaftale for projektledelse og kan levere alle former for kompetenceudvikling inden for projekter og projektledelse.


Indkøb hos Implement på rammeaftalen foregår enkelt ved direkte tildeling.

Interesseret i at vide mere?
0
3

Hvis du har ønsker om kompetenceudvikling og kursusforløb, så tag gerne direkte fat i os.