For virksomheder, der fokuserer på økonomisk vækst og strategisk udvikling, udgør mergers and acquisitions (M&A) ofte et centralt element i strategien. De primære drivkræfter bag enhver M&A-transaktion er CFO’en og dennes understøttende funktioner, herunder bl.a. finans, procurement, HR og IT.


Vi ved, at vi får en succesfuld integration, når en fusion eller et opkøb lykkes med at forene flere enheder til en stærkere og mere effektiv enhed. Det stiller krav til virksomhedens organisering, menneskelige ressourcer og systemer, da integrationer byder på både organisatoriske udfordringer og muligheder. For hvordan forener vi kulturer? Hvordan optimerer vi arbejdsstyrken og vores ressourcer? Og hvordan maksimerer vi synergier gennem vores driftsmodel?


Virksomheder, der fører en aktiv M&A-strategi, fokuserer særligt på at designe deres driftsmodel til at håndtere disse spørgsmål. Spørgsmålene er ligeledes relevante for virksomheder, der ikke nødvendigvis fokuserer på M&A, men ønsker at effektivisere deres operationelle processer og opnå driftssynergier på tværs af organisationen.


Hvad kan vi lære af en M&A-drevet virksomhed?


Kom med til dette event, hvor vi udforsker M&A i dybden fra et organisations- og finansperspektiv og ser nærmere på de strategiske overvejelser, der eksisterer ved vækst og gevinstrealisering gennem integrationer. Vores erfarne oplægsholdere vil tale om alt fra at designe den rigtige strategi, til hvordan denne implementeres og effektueres i organisationen. 


Oplæg


Henrik Hansen – CFO, EG


Hvordan understøtter CFO-funktionerne eksekveringen af en aktiv M&A-konsolideringsstrategi, og herunder sikrer, at M&A-strategien bidrager til den langsigtede værdiskabelse i virksomheden?


Henrik har siden 2018 været ansat som CFO i EG, en af Danmarks mest akkvisitive virksomheder. Siden hans ansættelse har softwarevirksomheden opkøbt og integreret mere end 30 virksomheder med fokus på at sikre langsigtet vækst og værdiskabelse. Strategien kræver en omfattende forståelse af virksomhedens drift, økonomi, finansieringsmuligheder og risikostyring, og Henrik vil på dette event dele ud af sine erfaringer med M&A i forhold til CFO-funktionernes rolle i forhold til eksekvering og integration samt værdiskabelse set fra et CFO-perspektiv.


Mark Stougaard – partner i Strategi og M&A, Implement Consulting Group


Hvad er temperaturen på M&A-markedet, og hvilke barrierer er der for yderligere aktivitet?


Mark har i knap 20 år arbejdet med rådgivning inden for strategi og M&A, og han har siden 2021 været partner i Implements afdeling for netop strategi og M&A, hvor han primært arbejder med transaktioner og kapitalfonde. Situationen på M&A-markedet har – efter rentestigninger, ændrede forbrugsmønstre og geopolitiske situationer – i længere tid været præget af processer, der ikke når i mål. Ofte som resultat af, at købere og sælgere ikke kan blive enige om prisen. Hvordan ser vi det i vores projekter, i hvilken retning går udviklingen, og hvordan agerer man bedst muligt i det nuværende marked? Mark vil på dette event dele ud af sine indsigter i det aktuelle M&A-marked samt dele sine perspektiver på, hvordan du opnår succes med din M&A-strategi.

Any questions?