DNV og Implement Consulting Group byder velkommen til en spændende konference om cyber- og informationssikkerhed.


På denne konference forsøger vi at vende tingene på hovedet: Glem lovgivningens pres, og tag i stedet udgangspunkt i din virksomheds forretning, når du skal arbejde med sikkerhed og compliance.


Selvfølgelig sætter vi også fokus på de nye EU-krav inden for cyber- og informationssikkerhed, kendt som NIS2, men først og fremmest sætter vi fokus på, hvordan du kan transformere overholdelse af lovgivningen til en forretningsfordel, der styrker din forretning.


Konferencen er for dig, der arbejder i en virksomhed eller organisation, der enten direkte eller indirekte er eller kan blive omfattet af NIS2.


En konference, hvor vi udforsker NIS2


NIS2 er målrettet virksomheder og organisationer, der har samfundskritisk betydning – i praksis vil kravene dog påvirker mange andre, fordi der også er krav om at sikre virksomhedens og organisationens leverandør-kæde.


Derfor er NIS2 også relevant for organisationer, der ikke selv er omfattet af reglerne, men som fungerer som leverandør for virksomheder eller organisationer, der er.

Konferencen fokuserer på tilpasning af lovoverholdelse for forskellige organisationer ved brug af ledelsessy-stemer som ISO 27001. Gennem ekspertviden og casestudier undersøger vi best practices, succeser og innova-tive løsninger til at opfylde NIS2-kravene og skabe værdi.


Vi lægger vægt på aktiv deltagelse, erfaringsudveksling og netværksopbygning for en sikrere digital fremtid. 


ISO 27001 tilbyder en robust tilgang til cyber- og informationssikkerhed, der understøtter NIS2-overholdelse og integrerer risikostyring i organisationens kerne, forbedrer modstandsdygtighed og øger tilliden blandt stake-holders.


Vi ser frem til en konference, der styrker vores kollektive indsats for bedre cyber- og informationssikkerhed gennem NIS2 og ISO 27001, og opfordrer til deling af viden for en sikrere digital verden.Konferencen har en maksimumkapacitet på 45 deltagere for at give muligheden for dialog så gode betingelser som muligt. Vi forbeholder os rettigheden til at prioritere deltagere fra virksomheder og organisationer, der enten direkte eller indirekte er eller kan blive omfattet af NIS2.

Program

Talere

Jesper Rode Tholstrup
Kontorchef, Energistyrelsen, Center for beredskab

Jesper er uddannet officer fra Hærens Officersskole. Efter 10 år i forsvaret skiftede Jesper til Energinet, hvor han primært har arbejdet med organisatorisk og fysisk sikkerhed, men det var også her, interessen for cyber- og informationssikkerhed blev vakt. Efter seks år hos Energinet skiftede Jesper til Devoteam Management Consulting, hvor Jesper arbejdede som it-sikkerhedskonsulent i 2 år, inden han i 2022 startede i jobbet som kontorchef i Energistyrelsen.


https://www.linkedin.com/in/tholstrup85/

Jacob Drasbeck
Chefkonsulent, informationssikkerhed, Nationalt Genom Center

Jacob har en kandidat i sikkerhed og risikostyring oven i en professionsbachelor i katastrofe- og risikomanagement. Inden Jacob arbejdede med ledelsessystemer for cyber- og informationssikkerhed samt databeskyttelse, var han ambulanceredder. Jacob arbejde første gang med informationssikkerhed i forbindelse med et studiejob, han fik som katastrofe- og risikomanagerstuderende. Efter endt uddannelse har Jacob været konsulent i Deloitte og risikomanager i Sundhedsdatastyrelsen, inden han kom til Nationalt Genom Center som informationssikkerhedsansvarlig i 2021.


https://www.linkedin.com/in/jacobgghansen/

Christian Ehlers Mikkelsen
Ledelsesrådgiver, partner, Implement Consulting Group

Christian Ehlers Mikkelsen arbejder som ledelsesrådgiver i Implement Consulting Group med fokus på projekter, der involverer kritisk infrastruktur, industrielle kontrolsystemer, IoT, cyber- og informationssikkerhed samt risikoanalyse og beredskab. Han har mere end 20 års erfaring som ledelsesrådgiver på sikkerheds- og beredskabsområdet og har arbejdet på tværs af Nordeuropa samt etableret og udviklet adskillige teknologiintensive startup-virksomheder.

Louise Mehl
Partner, Implement Consulting Group

Louise er uddannet jurist med speciale inden for GDPR, ISO 27001 + 27701, NIS2, DORA og praktisk integration af privatlivssikkerhed med informationssikkerhed ved brug af ISO, NIST og ITIL. Louise arbejder på projekter og programmer relateret til databeskyttelse og digitale transformationer samt integrationer af cyber- og informationssikkerhed. Hun fokuserer primært på værdifuld og omfattende styring, en transparent forståelse af risiko samt overholdelse af regulering og standarder. Louise har omfattende erfaring som DPO, compliance officer og managementkonsulent inden for finanssektoren, pharma og life science, den offentlige sektor, globale teknologivirksomheder og kommercielle fonde.


https://www.linkedin.com/in/louisemehl/

Bjarke Nielsen
CISO, ABENA A/S

Bjarke har arbejdet med informationssikkerhed i mere end 20 år, og med en baggrund fra både TDC Hosting, Itadel, konsulentbranchen og som tidligere lead auditor i DNV har han været i berøring med mange forskellige virksomheders ISMS, inden han kom til ABENA som CISO i 2021. På trods af sin baggrund som auditor i DNV har Bjarke et nøgternt syn på ledelsessystemernes og certificeringernes rolle i arbejdet med informationssikkerhed, og Bjarke står for en meget konkret og risikobaseret tilgang til sikkerhed.


https://www.linkedin.com/in/sikkerhed/

Diana Görlitz
Lead auditor, DNV Business Assurance Denmark A/S

Diana har mere end 10 års erfaring med informationssikkerhed og implementering af it-løsninger. I sin stilling som lead auditor i DNV auditerer Diana ledelsessystemer for informationssikkerhed for en bred vifte af private og offentlige virksomheder. Gennem de seneste 10 år har Diana understøttet it, digitalisering og informationssikkerhed i både styrelser, kommuner, regioner og private virksomheder. Diana blev certificeret ISO 27001 lead auditor i 2017, og startede sit auditorvirke med at sikre sundhedsdata og implementere forsknings-it-løsninger i Region Hovedstaden. I Devoteam Digital arbejdede Diana på flere projekter, bl.a. med at hjælpe Sundhedsdatastyrelsen og Københavns Kommune med at bliver GDPR-klar.


https://www.linkedin.com/in/hierbaek/

Kåre Appel Weng
Management system specialist, DNV Business Assurance Denmark A/S

Kåre har arbejdet med ledelsessystemer siden 2008 og har rådgivet og været involveret i mere end 100 virksomheder om arbejdet med implementering af ledelsessystemer. Kåres faglige baggrund er inden for strategi, ledelse, organisationer, kommunikation, kultur og adfærdsdesign. Han er desuden leder af salgsafdelingen i DNV Business Assurance i Danmark og medlem af den danske landeledelse.


https://www.linkedin.com/in/k%C3%A5re-appel-weng-584b085/

Any questions?
0
3