Hybridt event

Whistleblower­ordninger

– i et værdiskabende perspektiv


Hvad kan whistleblowerordninger bruges til, og hvordan får vi gode og sikre processer omkring dem?
Dato

14. september

Tilmelding til arrangementet foregår gennem Poul Schmiths tilmeldingsportal.

Tilmelding

Implement og Poul Schmith inviterer til et fælles oplæg om den gode og sikre whistleblowerordning. Vi kommer ind på det svære valg mellem whistleblowerordningen som en defensiv eller en offensiv øvelse samt på, hvordan din organisation får rigtig godt styr på governance, proces og sikkerhed omkring ordningen.

Vi har i Danmark netop vedtaget en ny whistleblowerlov, som gælder fra december måned. Ifølge loven skal virksomheder med 50 eller flere ansatte implementere whistleblowerordninger.

I den anledning inviterer Implement og Poul Schmith til fælles oplæg om whistleblowerordninger som værdiskabende redskab med fokus på god governance og sikre processer – organisatorisk såvel som teknisk.

I oplægget kommer vi blandt andet ind på det svære valg mellem whistleblowerordningen som en defensiv eller en offensiv øvelse. Med andre ord i hvilket omfang man vælger at bruge ordningen som et forretningsmæssigt aktiv, der skaber værdi for organisationen.

Vi kommer også ind på, hvordan man sikrer stærk governance og styring af sin ordning, så arbejdsgangene omkring ordningen understøtter ordningens formål samt det iboende behov for fortrolighed og tavshed.

Endelig vil vi komme ind på, hvordan man kan sikre ordningens modstandsdygtighed over for uretmæssig adgang, og hvordan man håndterer forholdet til en eventuel leverandør af ordningen, herunder hvem der har ansvar for hvad, og hvordan man sikrer, at det kan dokumenteres, at ordningens sikkerhed ikke har været kompromitteret.

Program

Velkomst
Præsentation af program og de vigtigste temaer

Whistleblowerordninger: Hvorfor egentlig?
Whistleblowerordninger som en regulatorisk øvelse eller som et forretningsmæssigt aktiv?

Den gode whistleblowerordning – styr på governance
Fastsættelse af politikker og procedurer, som sikrer fortrolighed omkring whistleblowerordningen

Cybersikkerhed: Hvor går grænserne?
Cybersikkerhed omkring ordningen og ansvarsfordeling mellem kunde og leverandør

Praktisk information

Hvor

Eventet er et hybridt event, hvor du enten kan deltage fysisk i Poul Schmiths lokaler eller du kan deltage online. 

Hvornår
14. september 2021
15:00 - 17:00
Tilmelding

Du finder mere information og tilmelder dig på Poul Schmiths hjemmeside.

Tilmeld dig eventet
Pris

Det er gratis at deltage i eventet.