Event: Filantropisk Agenda i København

Værktøjer til filantropi

Når fonde bruger programtænkning som effektivt filantropisk værktøj

Dato

27 May 2019

Er du medarbejder eller leder i en fond eller organisation, der har filantropi som fokus? Hvis du arbejder med programmer, calls og kampagner, så kom til morgenmøde, hvor vi stiller skarpt på god programledelse, og hvordan du som fond skaber størst mulig effekt gennem stærke programmer.

Når fonde arbejder med programmer og kampagner, får de mulighed for at udpege centrale problemstillinger og eksperimentere med løsninger, der kan give nytænkende svar på de store velfærdsspørgsmål.

Dette giver fondene en ny rolle som katalysator og kræver bl.a. en større nærhed til flere projekter, stærk dialog med projektejere, og at fondene styrer programmer og projekter med fokus på den effekt, de ønsker at skabe.

Som fonde skal I dermed praktisere en større grad af program- og kampagnetænkning, og dét rejser en række spørgsmål:

  • Hvorfor er programtænkning et effektivt filantropisk værktøj?
  • Hvordan sammensætter vi de store programmer på en måde, der sikrer videndeling på tværs af projekter?
  • Hvordan måler og følger vi op på forandringer og effekter?
  • Hvilken dialog er det vigtigt at have internt i fonden og med projektejerne?
  • Hvordan bidrager evaluering og feedback i programmer til udvikling og justering af programstrategien?

Disse spørgsmål og mange flere ønsker vi at sætte fokus på til dette morgenmøde for ledere og medarbejdere i filantropiske fonde og organisationer.

Program

08:00

Ankomst og morgenmad

08:15

Velkomst og indlæg ved Thomas Martinsen, partner, Implement

Hvor er fondene i dag, og hvilke filantropiske værktøjer er særligt gode til at skabe effekt og løse særlige problemstillinger? Hvorfor er programmer og kampagner særligt virkningsfulde for fonde?

08:30

Indlæg ved Henrik Mahncke, analysechef, Realdania

Hvordan bruger Realdania kampagner og calls som et filantropisk værktøj? Hvorfor og hvordan har Realdania udviklet denne tilgang gennem mange år, og hvad har været de særlige udfordringer og gevinster?

08:50

Indlæg og workshop ved Helle Falholt, partner, Implement

Hvad er et godt program, og hvordan leder vi programmer? I plenum og mindre grupper drøfter vi programmet som filantropisk værktøj. Vi stiller skarpt på spørgsmål som: Hvordan forbereder vi et program? Hvordan sætter vi effektmål op? Hvordan styres et program? Hvordan måler vi den værdi, det har skabt?

10:00

Farvel og tak for i dag

Hvor

Implement Consulting Group,
Strandvejen 54,
2900 Hellerup

Hvornår

Mandag d. 27. maj 2019
Kl. 08:15-10:00

Vi serverer morgenmad fra kl. 08:00. 

Lalesh Kaplan
Pris

Det er gratis at deltage i eventet. 

Om Filantropisk Agenda

Implement faciliterer Filantropisk Agenda, der er et forum for ledere og medarbejdere i filantropiske fonde og organisationer. I forummet kan I sammen dele inspiration, viden og erfaringer om temaer, der har relevans for filantropiske fonde og organisationer.

Implement vil løbende dele værktøjer, metoder og erfaringer, der har relevans for fondenes og organisationernes arbejde. Vi håber samtidig, at forummet bliver en oplagt mulighed for at mødes og danne netværk med folk fra samme branche.