Tool

statens it-projektmodel

Implements uddannelser udbudt på statens rammeaftale for projektledelse

Kursusvarighed: 1 dag
Tag fat i os, hvis du har spørgsmål
Jesper Johannes Krøyer Lind

1-dage intensiv introduktion til Statens IT-projektmodel

Målgruppe

Medarbejdere med behov for kendskab til statens it-projektmodel, fx projektledere, øvrige projektdeltagere eller medarbejdere i støttefunktioner i myndighederne.

Kursusform

Kursusprogrammets indhold foregår på en dag. Kursusformen veksler mellem grundig gennemgang af modellens opbygning og faser, gruppearbejde, konkrete og praktiske metoder til anvendelse af modellen i myndighedens it-projekter som projektleder, projektdeltager eller andre medarbejdere, refl eksion og drøftelse af udfordringer i egen praksis.

Læringsudbytte

Kursusprogrammets indhold har fokus på hovedindholdet i statens it-projektmodel, herunder de væsentligste skabeloner og vejledninger. Indholdet bygger desuden på statens model for digitale kompetencer, hvor alle fi re temaer berøres.

Kursets indhold sikrer dermed, at deltagerne forstår konteksten for og indholdet i statens it-projektmodel og egen rolle i anvendelsen af modellen, samt at deltagerne opnår forudsætningerne for at anvende modellen i overensstemmelse med retningslinjerne  for gennemførelse af it-projekter i staten.

Kursusdag: Statens IT-projektmodel

Begrundelse for statens it-projektmodel og forståelse af dens berettigelse og funktion i det statslige it-projektlandskab samt fordelene ved, at alle it-projekter benytter modellen. 

Modellens opbygning. Solidt kendskab til modellen gennem grundig indføring i dens faser og overgange samt mulighederne for agile udviklingsmetoder i modellen. Indføring i hoveddokumenter (bl.a. projekt- og business case-grundlagene).

Roller og ansvar. Indblik i modellens roller og ansvar.

Strukturen omkring modellen. Anskueliggørelse af retningslinjer og rammer for gennemførelse af statslige it-projekter. Applicering af modellen på gennemførelsen af både store og små it-projekter (over/under 10 mio. samt over 60 mio.), herunder risikovurderingsprocessen, It-rådets rolle i samarbejde med Digitaliseringsstyrelsen samt Finansudvalget.

Forudsætninger for at komme godt i gang med modellen og it-projekterne. Konkrete og praktiske metoder til anvendelse af modellen i myndighedens it-projekter som projektleder, projektdeltager eller andre medarbejdere. Introduktion til modellens centrale vejledninger, procesguides og værktøjer.

Afsluttende gruppedrøftelse. Hvordan kommer vi i gang i vores myndighed? Der dannes læringsgrupper, som efter kurset følger op på deltagernes egne udfordringer i egen praksis.

Priser og tilmelding på Campus

Til kommende kursusdeltagere:

Hvis du har spørgsmål til kurserne på Campus om datoer, priser og afholdelse, så skriv til kursus@oes.dk

Til HR-partnere eller indkøbere for styrelsen og lignende:

Implement Consulting Group er hovedleverandør på Statens rammeaftale for projektledelse og kan levere alle former for kompetenceudvikling indenfor projekter og projektledelse.

Så hvis du har ønsker om kompetenceudvikling og kursusforløb for fx din styrelse eller koncern, så tag gerne direkte fat i en af de tre konsulenter.