Tool

Introduktion til projektarbejde

Implements uddannelser udbudt på statens rammeaftale for projektledelse

Kursusvarighed: 1 dag
Tag fat i os, hvis I har spørgsmål
Jesper Johannes Krøyer Lind

1-dagskursus til dig, der gerne vil styrke dine kompetencer som projektdeltager og komme godt i gang med projektarbejde

Målgruppe

Kurset giver en introduktion til projekter og de særlige arbejdsformer, der knytter sig til projektarbejde. Efter kurset er deltagerne i stand til at udfylde rollen som aktiv deltager i gennemførelsen af et projekt. Endelig kan deltagerne efter kurset foretage effektiv forventningsafstemning med projektleder og egenleder ifm. opgaver og rolle i et projekt.

Kursusform

Kursusprogrammets indhold foregår på en dag. Kursusformen veksler mellem korte teorioplæg, gruppearbejde, praktiske øvelser, refl eksion og erfaringsudveksling.

Læringsudbytte

Indledningsvis får deltagerne en indføring i projektforståelse, herunder projektets kontekst og rolleforståelse. Herefter bygges der ovenpå ved at introducere deltagerne til, hvad det vil sige at arbejde i et projekt. Her opnår deltagerne kendskab til konkrete grundlæggende projektplanlægningsværktøjer. 

Kursets indhold gør dermed deltagerne i stand til at udfylde rollen som aktiv deltager i gennemførelsen af et projekt, ligesom deltagerne efter kurset kan bidrage til at formulere projektets mål og gevinster, udarbejde en milepælsplan, estimere ressourceforbrug samt vurdere og håndtere risici og interessenter. Endelig kan deltagerne efter kurset foretage effektiv forventningsafstemning med projektleder og egen leder ifm. opgaver og rolle i et projekt.

Kursusdag: Introduktion til projektarbejde

Projektdefinition. Kendetegn for projekter og projektgennemførelse og forståelse for projektets livsforløb ogforskellige typer af projekter. Arbejdsopgaver som specialist i projektet, herunder i relation til, hvornår projektdeltageren deltager i løbet af projektet. Projektorganisering samt roller og ansvar. Projektdeltagerens ansvar i projektet. Afklaring ift. egen rolle samt forskellen på den passive og den aktive projektdeltager

Målformulering. Værktøj til formulering af formål, leverancer og gevinster.

Milepælsplan. Værktøj til udarbejdelse af projektplaner.

Estimering. Forskellige estimeringsværktøjer til at vurdere ressource- og tidsforbrug i eget arbejde i projektet.

Interessent- og risikohåndtering. Værktøjer til at understøtte milepælsplanens robusthed og kommunikationsindsatser.

Priser og tilmelding på Campus
Til kommende kursusdeltagere:

Hvis du har spørgsmål til kurserne på Campus om datoer, priser og afholdelse, så skriv til kursus@oes.dk

Til HR-partnere eller indkøbere for styrelsen og lignende:

Implement Consulting Group er hovedleverandør på Statens rammeaftale for projektledelse og kan levere alle former for kompetenceudvikling indenfor projekter og projektledelse.

Så hvis du har ønsker om kompetenceudvikling og kursusforløb for fx din styrelse eller koncern, så tag gerne direkte fat i en af de tre konsulenter.