Tool

comPLAYance

Digitale læringsspil til compliancetræning

Vil du vide mere?

I vores spil comPLAYance kombinerer vi leg og læring. Vi lærer nemlig bedre, når vi har det sjovt, når vi er engagerede og interesserede, og når vi aktivt deltager i diskussioner og anvender viden. Derfor har vi skabt et involverende og underholdende spilleunivers til brug for compliancetræning. Vi kalder det comPLAYance.

GDPR comPLAYance-spillet er udviklet til offentlige myndigheder med fokus på de udfordringer, som medarbejdere i det offentlige møder i dagligdagen. Spillet henvender sig i første omgang til GDPR-ambassadører, DPO’er og andre GDPR-interessenter. Spørgsmålene har vi udarbejdet i samarbejde med Kammeradvokaten for at sikre en bred juridisk og teknisk funderet spørgsmålssamling.

Hvad er comPLAYance?

comPLAYance er en træningsmetode, der er inspireret af principperne fra gamification, som handler om at gøre læring til spil. Igennem spillet skaber comPLAYance et sikkert og involverende miljø for mennesker, der skal lære nye færdigheder, øge viden og øve adfærd.

Når deltagerne spiller, kan de følge med på den fælles pointtavle, hvilket skaber en god og konkurrencepræget stemning, som involverer deltagerne i langt højere grad end traditionel undervisning. Involveringen fører til bedre fastholdelse af viden, samtidig med at den opnåede viden bliver mere operationelt anvendelig.

comPLAYance består helt enkelt af en spilleplade og en app med forskellige typer spørgsmål, som sikrer et spændende og varieret spil. Appen gør det samtidig nemt at holde styr på point, facilitere et godt flow i spillet og sikre opsamling af væsentlig viden om organisationens vidensniveau og eventuelle svagheder.

I comPLAYance konkurrerer to hold mod hinanden, og en gamemaster styrer spillets gang. Holdene konkurrerer om at samle flest point ved at svare korrekt på så mange spørgsmål som muligt. Spillet kan spilles af 6-10 personer og helt op til 150 personer alt efter behov.

Da vi i vores comPLAYance-spil har digitaliserede spørgsmål til spillepladen, har vi også mulighed for at inkludere og udvikle specifikt tilpassede scenarier og spørgsmål efter kundens behov.

GDPR comPLAYance-spillet

Implement og Kammeradvokaten/Advokatfirmaet Poul Schmith‎ har i en længere årrække arbejdet med at tilbyde forskellige former for undervisning relateret til GDPR, herunder bl.a. DPO-uddannelsen og DPO-netværket.

Sammen har vi udviklet spilleplatformen GDPR comPLAYance med henblik på at tilbyde et træningsværktøj til at etablere, genopfriske eller opdatere viden og kompetencer inden for GDPR.

Vil du vide mere?

Spørg vores eksperter

Hvis du vil vide mere eller måske selv vil afprøve comPLAYance i din organisation, så tag fat i én af vores eksperter.