Tool

Styregruppe- og projekt­ejer­kompetencer

1-dagskursus

Implements uddannelser udbudt på statens rammeaftale for projektledelse

Tag fat i os, hvis du har spørgsmål
Lise Frikke Nielsen
1-dags intenst læringsprogram for nuværende eller kommende projektejere og styregruppemedlemmer

Deltagerne opnår et fælles sprog og forståelse af styregrupperollen i projekter, og hvordan de forventes at lede i en statslig kontekst. Deltagerne har diskussioner om konkrete dilemmaer og får derved indblik i forventningerne til deres rolle som hhv. projektejer og styregruppemedlem. Kursusdeltagerne får endvidere indblik i de ledelsesprodukter og beslutninger, der kræves for at skabe ejerskab og fremdrift i projekter. Endelig skabes der et rum for at dele erfaringer og praksis med de andre deltagere.

Kurset sætter deltagerne i stand til at håndtere de udfordringer, der er forbundet med at drive projekter i en politisk styret organisation, herunder mere konkret:

  • At lederne bliver klædt på til de forskellige roller i en styregruppe eller som projektejer og får arbejdet med deres opgave i forhold til at skabe fremdrift og effekt i projektet.
  • At lederne får indblik, via projektmodellens logik, i centrale projektværktøjer såsom målformulering og milepælsplanlægning.
  • At lederne får indblik i gevinstrealisering, business casen og risikoperspektivet og kan anvende disse til styring og afklaring af projekternes potentialer.

Således vil kurset klæde deltagerne på til at udfylde rollen som projektejer og/eller styregruppemedlem med fokus på egen praksis og rolle i styregruppen ift. ledelse nedad mod projektlederen, men også opad ift. direktion og andre interessenter med strategisk fokus.

Temaer på dagen
  • Rollen som projektejer og styregruppemedlem
  • Introduktion til gevinstrealisering og de værktøjer, der understøtter denne
  • Arbejde med værktøjerne og rollen som sparringspartner for projektgrupper
  • Det gode styregruppemøde
  • Projekters natur, og hvordan projektstrukturen skaber fokus på beslutninger og eksekvering
Eksamen

Kurset kan afsluttes med en online multiple choice-eksamen med feedbackrapport.