Event

Software robotics i fagforeninger og a-kasser

– Få større medlemstilfredshed via nye digitale muligheder
Dato

18 September

Medlemmer i fagforeninger og a-kasser stiller i dag højere krav til individuel service, tilgængelighed, udbud af kompetenceudvikling mv.

Desuden skaber en række reformer på området – fx beskæftigelsesreformen – nye arbejdsopgaver og kompetencebehov hos medarbejderne i fagforeninger og a-kasser.

Udfordringerne gør det nødvendigt i stigende grad at sætte fokus på at optimere ressourcerne i organisationerne for at bruge dem til at skabe endnu mere værdi for medlemmerne. Administrationen i både fagforeninger og a-kasser skal derfor også som en naturlig del af øvelsen udfordre den måde, de løser administrative opgaver, og vurdere, om opgaverne kan optimeres.

Fagforeninger og a-kasser kan ligesom andre organisationer bruge forskellige værktøjer til at optimere opgaveløsningen. Værktøjerne spænder fra optimering af processer, medlemsrejsen, øget fokus på driftsledelse eller større anvendelse af digitale muligheder.

Robotics er én af måderne at skabe øget effektivitet og optimere opgaveløsningen: Fejl elimineres, processernes gennemløbstid reduceres, og tidsforbruget på opgaven nedsættes.

Hør mere om gevinsterne ved software robotics

Kom og hør mere om, hvordan I som moderne organisation kan begynde at automatisere jeres processer, hvordan I griber automatiseringen an, hvilke gevinster I kan få ud af det, og hvilken indsats I skal lægge i automatiseringen, for at den bliver en succes.

HK kommer og deler deres erfaringer om implementering af robotics og de gevinster, det har givet HK indtil nu.

Software robotics – til komplekse, rutineprægede opgaver:

  • Med software robotics kan tidskrævende og regelbaserede rutineopgaver løses på en ny måde som skaber ensartet kvalitet og reducere opgavetiden.

  • Software robotter kan anvendes på tværs af system

     

Program

14:00

Velkommen

Michael Møller, partner, Implement Consulting Group

Muligheder og potentialer med software robotics hos fagforeninger og a-kasser

Lasse Dalgaard, partner, Implement Consulting Group

- Hvad er robotics?
- Hvad kan robotics være svaret på?
- Hvad kræver det for at komme i gang?
- Hvilke gevinster kan man forvente?

15:00

Erfaringer med software robotics hos HK

Malin Marker Persson, digitaliserings- og udviklingschef, HK Danmark

Stella Bauer Jakobsen, udviklingskonsulent, HK Danmark

15:30

Tak for i dag og networking

Praktisk information

Sted

Implement Consulting Group,
Strandvejen 56,
2900 Hellerup

Parkering

Gratis parkering under Waterfront, der ligger lige overfor kontoret, i tre timer. Derefter er der timebetaling

 

Tid
18 September 2018
2:00 PM - 4:00 PM
Kontakt
Lasse Dalgaard Jensen
Pris

Arrangementet er gratis. 

Deltagere

Inspirationsmødet er rettet mod direktører, vicedirektører, administrative ledere og medarbejdere hos primært a-kasser og fagforeninger, men deltagere fra andre organisationer er også meget velkomne.

Tilmelding til arrangementet

Andre events i København