Event i København

Software robotics i fagforeninger og a-kasser

– Få større medlemstilfredshed via nye digitale muligheder
Dato

18 September

Øg effektiviteten og optimer opgaveløsningen med Software robotics

Medlemmer i fagforeninger og a-kasser stiller i dag høje krav til individuel service, tilgængelighed, udbud af kompetenceudvikling mv. Desuden skaber en række reformer på området – fx beskæftigelsesreformen – nye arbejdsopgaver og kompetencebehov hos medarbejderne i fagforeninger og a-kasser.

Det betyder, at du i stigende grad skal optimere ressourcerne i din organisation for at bruge dem til at skabe endnu mere værdi for dine medlemmer. Administrationen i både fagforeninger og a-kasser skal derfor også udfordre den måde, de løser administrative opgaver, og vurdere, om opgaverne kan optimeres.

Fagforeninger og a-kasser kan bruge forskellige værktøjer til at optimere opgaveløsningen. Værktøjerne spænder fra optimering af processer, medlemsrejsen, øget fokus på driftsledelse eller større anvendelse af digitale muligheder.

Robotics er én af måderne du kan øge effektiviteten og optimere opgaveløsningen: Du eliminerer fejl, du reducerer gennemløbstiden, og du nedsætter tidsforbruget på opgaven.

Oplev gevinsterne ved at bruge Software robotics til komplekse, rutineprægede opgaver

Kom og hør mere om, hvordan I som organisation kan automatisere jeres processer, hvordan I griber automatiseringen an, hvilke gevinster I kan få ud af det, og hvilken indsats I skal lægge i automatiseringen, for at den bliver en succes.

  • Med software robotics kan du løse tidskrævende og regelbaserede rutineopgaver på en ny måde som skaber ensartet kvalitet og reducerer opgavetiden.

  • Du kan anvende Software robotics på tværs af systemer.

HK kommer og deler deres erfaringer om implementering af robotics og de gevinster, det har givet HK indtil nu.

Hvis du eller din organisation vil dykke endnu dybere ned i software robotics, så tilbyder vi også et 4-dages kursus i Robotic Process Automation (RPA).

Program

14:00

Velkommen

Michael Møller, partner, Implement Consulting Group

Muligheder og potentialer med software robotics hos fagforeninger og a-kasser

Lasse Dalgaard, partner, Implement Consulting Group

- Hvad er robotics?

- Hvad kan robotics være svaret på?

- Hvad kræver det for at komme i gang?

- Hvilke gevinster kan man forvente?

15:00

Erfaringer med software robotics hos HK

Malin Marker Persson, digitaliserings- og udviklingschef, HK Danmark

Stella Bauer Jakobsen, udviklingskonsulent, HK Danmark

15:30

Tak for i dag og networking

Praktisk information

Sted

Implement Consulting Group,
Strandvejen 56,
2900 Hellerup
Danmark

Parkering

Gratis parkering under Waterfront, der ligger lige overfor kontoret, i tre timer. Derefter er der timebetaling

 

Tid
18 September 2018
2:00 PM - 4:00 PM
Kontakt
Lasse Dalgaard Jensen
Pris

Arrangementet er gratis. 

Deltagere

Inspirationsmødet er rettet mod direktører, vicedirektører, administrative ledere og medarbejdere hos primært a-kasser og fagforeninger, men deltagere fra andre organisationer er også meget velkomne.

Tilmelding til arrangementet