News

Social Digital bliver en del af Implement

Sammenlægningen styrker Implements innovations- og digitaliseringskapacitet i den offentlige sektor

Social Digital og Implement Consulting Group har indgået en aftale, hvor Social Digital, et velrenommeret socialt og digitalt innovationshus, bliver en del af Implement Consulting Group.

Den bærende idé for sammenlægningen er, at Social Digital skal styrke Implement Consulting Groups eksisterende innovations- og digitaliseringskompetencer – særligt ift. at drive udviklingen af og rådgivningen om nye borgerrettede velfærdsløsninger. Social Digitals og Implements ambition er at blive den offentlige sektors og NGO’ers førende partner inden for design, innovation og digitalisering af borgernære velfærdsløsninger. 

Kasper Nizam, direktør i Social Digital, forklarer; ”Implement Consulting Group og Social Digital er et stærkt match. Når vi bliver en del af Implement Consulting Group nu, er det fordi, vi har en fælles ambition om at udvikle velfærden med eksisterende og fremtidige digitale muligheder til gavn for endnu flere mennesker – også mennesker på ”kanten af samfundet”. Begge virksomheder er passionerede omkring at skabe løsninger og brugeroplevelser, der medfører positive forandringer hos mennesker og i organisationer på de mest centrale velfærdsområder. I Implement Consulting Group får vi et endnu stærkere grundlag for at hjælpe samarbejdspartnere og kunder med langt flere faglige kompetencer og betydeligt større organisatorisk kapacitet med hensyn til at skabe og skalere social innovation og digital velfærd. Vi kan fremover bidrage til at skabe endnu større social forandring med digitale løsninger til gavn for udsatte mennesker i samfundet”.

Vi har en fælles ambition om at udvikle velfærden

Kasper Nizam, direktør i Social Digital. 

Partner i Implement, Mikkel Lau, fortæller; ”Vores kombinerede kapacitet på tværs af design, innovation og borgernær digitalisering giver os en unik platform for at arbejde tæt med kunder om deres digitale initiativer. Med Social Digital, som er en anerkendt pioner inden for social innovation med digitale løsninger, vil vi nu levere et endnu højere niveau af borgercentrerede digitale løsninger og værdifulde brugeroplevelser. Kombinationen af Implements og Social Digitals strategiske innovationskapacitet og forretningsmæssige kompetencer giver os en unik platform for at hjælpe organisationer med at udvikle og forankre fremtidens digitale velfærdsløsninger til borgere og kunder,” 

Social Digital

Social Digital skaber sociale forbedringer med digitale løsninger til udsatte mennesker i samfundet. Social Digital hjælper NGO’er, offentlige aktører, fonde og private virksomheder med at designe og skalere digitale løsninger, der gør en positiv forskel hos slutbrugerne. Social Digital har stor social, digital og designmæssig faglighed til at hjælpe organisationer med at lede digitale projekter, skabe brugerværdi og udvikle strategi og forretningsmodel for levedygtig forankring af digitale initiativer.

Besøg Social Digitals hjemmeside.