Tool

Generel projektledelse

9 kursusgange

Implements uddannelser udbudt på statens rammeaftale for projektledelse

Tag fat i os, hvis du har et spørgsmål
Generel projektledelse giver dig det stærkest mulige fundament for at lede succesfulde projekter i staten

Uddannelsen er opbygget af 5 moduler, der hver især giver dig de bedste værktøjer og metoder inden for forskellige projektledelseskompetencer. Du får en helhedsforståelse for de særkender, der karakteriserer projektarbejdsformen, og opnår den rette teoretiske viden og de krævede kompetencer for at kunne varetage projektlederrollen på daglig basis, herunder etablering af projektgrupper og det at lede dem. Både teori og praksis i form af værktøjer bliver afprøvet i projekthverdagen.

Overblik over uddannelsen

  • Modul 1: Projekter, deres organisering og rollen som projektleder (1 dag)
  • Modul 2: Grundlæggende projektværktøjer (2 dage)
  • Modul 3: Ledelse af projektgruppen og opstartsseminar (2 dage)
  • Modul 4: Forandringsledelse, forandringskommunikation, og hvordan man udøver indflydelse som projektleder (2 dage)
  • Modul 5: Gevinstrealisering og aktiv projektledelse (2 dage)
Eksamen

Ved gennemførelse modtager du et underskrevet kursusbevis. Forløbet kan endvidere afsluttes med 2 eksamensformer:

  • Online multiple choice-eksamen med feedbackrapport
  • Udvidet praksiseksamen med caseløsning og individuel feedback
Priser og tilmelding på Campus