Tool

Projektlederuddannelse for ansatte i staten og statslige institutioner

Implements uddannelser udbudt på statens rammeaftale for projektledelse

Tag fat i os, hvis du har spørgsmål
Lise Frikke Nielsen

Projektlederkurser specielt rettet mod medarbejdere i politiske organisationer, som giver dig kompetencer til at lede et projektteam, sætte fokus på forandringsledelse og sikre implementering af leverancer til rette tid og budget.

Implement har gennem flere år arbejdet sammen med mange forskellige kunder i staten samt udviklet og gennemført en lang række projektuddannelser for statens institutioner. Den erfaring har vi brugt til at sammensætte en projektlederuddannelse specielt rettet mod medarbejdere, som skal lykkes med projekter i komplekse politiske organisationer.

Implement udbyder 4 forskellige åbne kurser på statens rammeaftale for projektledelse rettet mod projektlederen, projektdeltageren, styregruppemedlemmer og projektejere og et kursus i statens it-projektmodel.

Se datoer for afholdelse under de enkelte kurser

Tilmelding til kurserne og oversigt over kursusdatoer og priser findes på dette link til Campus