Event i København

På vagt i kommunen

Inspiration og værktøjer til at skabe bedre kommunal vagtplanlægning

Dato

19. marts

På velfærdsområderne er en stor del af de kommunale medarbejdere vagtbærende, og derfor er vagtplanlægning en vigtig disciplin i kommunerne. Det er også en disciplin med flere bundlinjer. God vagtplanlægning bidrager både til bedre borgerforløb, bedre medarbejdertrivsel og bedre økonomi. Til gengæld indebærer en mindre god praksis risici på de samme områder.

Ønsker og forventninger til vagtplanlægningen bliver ikke altid mødt

I Implement har vi udført en analyse af vagtplanlægningen i kommunerne. Konklusionerne hviler på et robust grundlag, da tre ud af fire kommuner har deltaget i analysen.

Analysen viser, at der i dag er væsentlige ønsker og forventninger til vagtplanlægningen, som ikke bliver tilgodeset – et billede, som går igen bredt iblandt kommunerne. Problemstillingerne knytter sig delvist til den funktionalitet, som de nuværende vagtplansystemer bygger på, men analysen viser også, at det i høj grad handler om systemkendskab, organisering, kompetencer, ledelse mv.

Et morgenmøde om værktøjer til endnu bedre vagtplanlægning

Kom med til morgenmøde den 19. marts, hvor du kan høre mere om resultaterne af vores undersøgelse af vagtplanlægning i kommunerne. Til mødet sætter vi de bagvedliggende problemstillinger til diskussion og faciliterer samtidig en inspirerende dialog blandt kommunale fagpersoner om, hvilke værktøjer vi kan anvende for at få endnu bedre vagtplanlægning til gavn for både borgere, medarbejdere og budget.

Til morgenmødet får du lejlighed til at møde Implements eksperter på området, vores samarbejdspartnere og kommunale medarbejdere, der har erfaring med at skabe værdi i deres vagtplanlægningsproces.

Program

08:00

Velkomst

Morgenmad og netværk

08:30

Introduktion

 

Hvorfor er vagtplanlægningsområdet så vigtigt for en kommune?

 

Ved Steen Daugaard, Implement Consulting Group

08.45

Vagtplanlægning i kommunerne

 

Hvad er udfordringerne med den nuværende vagtplanlægning og brug af  vagtplanlægningssystemer i kommunerne?

 

Ved Mads Østerby, Implement Consulting Group og Tobias Bøggild-Damkvist, 42.Blue

09:15

Kerteminde og Københavns Kommuners erfaringer med vagtplanlægning

 

Ved Stine O'Donoghue Dideriksen, souschef for Sundhed, Handicap & Rehabilitering, Kerteminde Kommune og Vivian Buse, områdechef, Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, Københavns Kommune

09:45

Pause

10:00

Rundbordsdiskussion: Inspiration til vagtplanlægning i din kommune

 

Ved Heidi Lundager Forberg, Implement Consulting Group

10:30

Tak for i dag

Hvor

Implement Consulting Group
Strandvejen 54
2900 Hellerup

Hvornår
19. marts 2020
08:00 - 10:30
Heidi Lundager Forberg
Tilmeld dig før

D. 17. marts 2020
Kl. 14:00

Pris

Det er gratis at deltage i eventet.

Tilmeld dig til morgenmødet