Virtuelt event

Bedre kommunal vagtplanlægning

On Point: Free bite-sized webinars
Dato

24. juni 2020

Deadline for tilmelding er 24. juni 2020, kl. 12:00.

Tilmelding

Hvilke organisatoriske og teknologiske forhold gør sig gældende for, at de danske kommuner kan understøtte den fremtidige vagtplanlægning bedre?

I de danske kommuner er en stor del af medarbejderne vagtbærende. Implement har netop gennemført en undersøgelse, der viser, at kommunernes brug af vagtplanlægningssystemer varierer, og at ønsker til vagtplanlægningssystemerne ikke altid bliver indfriet. Dette skyldes dels den funktionalitet, som de nuværende vagtplanlægningssystemer har, men også graden af organisering, kompetencer og ledelse.

På dette korte webinar vil vi præsentere resultaterne fra vores undersøgelse af danske kommuners understøttelse af vagtplanlægningen og gennemgå mulighederne for at bruge vagtplanlægningssystemerne bedre til gavn for både medarbejdere, borgere og økonomien. Vi vil bl.a. diskutere, hvilke muligheder der er for at anvende flere funktioner i systemerne og for at skabe bedre systemunderstøttelse. Ligeledes vil vi diskutere mulighederne for bedre organisering og mere professionalisering af vagtplanlæggerrollen.

Læringspunkter

Denne korte session giver dig:

  • Et indblik i de teknologiske, anvendelsesmæssige og organisatoriske udfordringer, der er forbundet med den kommunale vagtplanlægning.
  • Et overblik over mulige løsninger, som kan forbedre understøttelsen af den kommunale vagtplanlægning.

Dét, du har lært i sessionen, gør dig i stand til:

  • At identificere mulige teknologiske, organisatoriske og anvendelsesmæssige løsninger til jeres fremtidige vagtplanlægning.

Forberedelse

  • Vi bruger applikationen Zoom til webinaret. Sørg for, at Zoom-applikationen er installeret (den er gratis), og at den kører på din computer senest 10 minutter før webinarets start.
  • Det kan være en god ide at genstarte din computer inden mødet.
  • Sørg for at sidde i et område uden alt for meget støj.
  • Find et par høretelefoner for at undgå ekko, og tjek, at både lyd og mikrofon virker. 
  • Du tilgår mødet via linket, som du har modtaget i registreringsmailen.

Praktisk information

Hvor

Eventet foregår online. 

Du vil modtage et link til webinaret, når du tilmelder dig. 

Hvornår
24. juni 2020
14:00 - 14:30
Heidi Lundager Forberg
Tobias Bøggild-Damkvist
Deadline for tilmelding

Tilmelding skal ske inden 24. juni kl. 12:00. 

* During our virtual events there will be no sharing of confidential or business critical information that leaves any organisation open to risk. Please follow your company’s guidelines on the use of approved IT platforms. As an ISAE 3000 certified organisation, Implement is committed to upholding the highest standards of IT security.