Tool

Introduktion til projektarbejde

1-dagskursus

Implements uddannelser udbudt på statens rammeaftale for projektledelse.

Tag fat i os, hvis I har spørgsmål
Lise Frikke Nielsen
1-dagskursus til dig, der gerne vil styrke dine kompetencer som projektdeltager og komme godt i gang med projektarbejde

Introduktion til projektarbejde er et 1-dagskursus til dig, der gerne vil styrke dine kompetencer som projektdeltager og komme godt i gang med projektarbejde. Med udgangspunkt i rollen som projektdeltager får du en helhedsforståelse for de særkender, der karakteriserer projektarbejdsformen, nogle centrale projektmetoder og -værktøjer. Samtidig får du et indblik i, hvilke krav du mødes med i projektet, og de krav, du kan stille til projektet. Centralt er også et fælles projektsprog, du deler med projektleder og andre projektdeltagere.

Kurset sætter dig i stand til at:

  • Udfylde rollen som aktiv deltager i gennemførelsen af et projekt
  • Forstå samspillet i den klassiske projektorganisation samt at få klarlagt egen rolle, og hvor projektdeltageren typisk er placeret i projektorganisationen
  • Se, hvad du selv kan gøre for at komme nærmere ”den gode projektdeltager”
  • Have indblik i og overblik over, hvad der ligger i en projektmodel, og hvad den kan hjælpe til med
Temaer på dagen
  • Projektdefinition – hvad kendetegner et projekt?
  • Egen rolle som projektdeltager i relation til projektorganisering og projektform
  • De klassiske projektværktøjer sat i spil i en sammenhængende projektproces
Eksamen

Kurset kan afsluttes med en online multiple choice-eksamen med feedbackrapport.