Event i Stockholm

Innovation i myndigheter

– för att möta komplexa samhällsutmaningar

Datum

29 August 2019

En rad faktorer bidrar till att det ställs krav på ökad innovationsförmåga i organisationer. Så även i myndigheter, som har den dubbla rollen att själva agera innovativt och samtidigt bidra som katalysator för innovation och förnyelse. Hur går det till - hur kan en myndighet utveckla stöd och processer som stärker den egna och andras innovationsförmåga?

Undersökning blev startskottet för ett lärande nätverk

Undersökningen "Innovationsförmåga i 112 myndigheter" blev startskottet för ett lärande nätverk där sex myndigheter (Naturvårdsverket, Trafikverket, Havs och vattenmyndigheten, Lantmäteriet, MSB och SCB) tillsammans med forskare och specialister från KTH och Implement Consulting Group arbetat med att utveckla sin innovationsförmåga.

Lärande nätverk: Innovation i myndigheter.

Kom och ta del av nätverkets lärdomar

Vi bjuder nu in till en konferens den 29 augusti för att sprida resultaten. Kom och lyssna på myndigheter som deltog i nätverket – deras lärdomar, goda exempel och utmaningar. Ta del av kunskap och metoder samt reflektera, diskutera och dela dina egna erfarenheter.

Vi ser framför oss en inspirerande och interaktiv dag, med möjlighet att öka vår förståelse och kunskap om innovation och innovationsförmåga i myndigheter.

Varmt  välkommen!

På agendan har vi planerat för:

Drop-in och café-torg

– med innovationsexempel från de myndigheter som medverkat i nätverket.

Introduktion

– innovation inom myndigheter?

Uthållig innovationsförmåga

– drivkrafterna och praktiska handgrepp?

Workshops och erfarenhetsutbyten

– i mindre grupper med olika teman

Nätverket ”Innovation i myndigheter”. Vad har vi lärt?

– samtal med myndigheter som medverkat i nätverket.

Avslutning

Praktisk information

Var

Stockholm City Conference Center,
Norra Latin, Drottninggatan 71b,
Lokal "Pelarsalen",
Stockholm

När

Torsdag den 29 august
Kl. 10.00 - 15.00

Registrering samt kaffe och fralla serveras från 09.30

Anmälning

Du anmäler dig till konferensen på Vinnovas hemsida.

Sista anmälningsdag er 8 augusti 2019

Anmälning
Vem

Observera att konferensen vänder sig endast till dig som arbetar i en myndighet.

Sänd gärna vidare inbjudan till kollegor i din egen eller andra myndigheter – det är värdefullt att reflektera tillsammans!

Pris

Deltagande i konferensen är gratis.