Event i København

Øget kvalitet og tilfredshed

gennem styrkede arbejdsgange

Dato

26 November 2018

– Sådan frigør struktur og medarbejderinddragelse mere tid til kerneopgaven

Hvordan skaber vi de bedste rammer for borgere med nedsat funktionsevne, der bor på forskellige botilbud landet over? Og kan vi gennem medarbejderinddragelse skabe et fundament for, at de ansatte selv kan drive løbende forbedringer?

Vi ser ofte på strukturer og rammer som noget, der forhindrer os i at bruge vores pædagogiske faglighed til at skabe værdi for borgerne i en socialpædagogisk kontekst. Men kan det lade sig gøre at implementere strukturer og rammer, der understøtter den pædagogiske faglighed og medfører øget kvalitet ved at frigøre tid til kerneopgaver, fremme medarbejderinddragelse og øge den faglige stolthed?

Nye strukturer førte til kvalitet og tilfredshed i Ebberød

På denne workshop tager vi udgangspunkt i en case fra Ebberød, hvor nye strukturer i forhold til det pædagogiske arbejde har skabt en øget kvalitet og tilfredshed – både hos borgere, medarbejdere og ledere. Som omdrejningspunkt vil vi bl.a. have det teoretiske og metodiske udgangspunkt, der skal til for, at du selv vil kunne påbegynde lignende forandringsprocesser i din organisation.

Så kom og få inspiration til, hvordan du og din organisation kan bringe den pædagogiske faglighed i højsædet, skabe mere tid til den enkelte borger og få tilfredse medarbejdere og borgere.

På morgenmødet får du indsigt i, hvordan:
  • Et fælles sprog om arbejdsgange blev etableret
  • Medarbejderne blev involveret og tog medejerskab
  • Strukturerne blev opbygget
  • Effekten af processen opleves i dag

Program

8:30

Dørene åbner og vi serverer en let morgenmad

9:00

Velkommen og introduktion

9:10

Casefortælling fra Ebberød

Når struktur og medarbejderinddragelse skaber tid og nærvær hos den enkelte borger

10:00

Pause

10:15

Tankerne bag

Metode- og teoriintroduktion – hvordan arbejdede vi, og hvad var nøgleaktiviteter?

11:00

Opsummering og farvel

Praktisk information

Hvor

Implement Consulting Group,
Strandvejen 56,
2900 Hellerup

Hvornår
26 November 2018
8:30 AM - 11:00 AM
Louise Tornøe Johnsen
Søren Thomsen
Pris

Arrangementet er gratis