Network

Half Double-netværk

Vil du vide mere?
Anna Hjerresen Schuppli

Vil du gerne vide mere om Half Double-metoden, og hvordan du kan bruge den i dine egne projekter? Så tilmeld dig vores netværks- og uddannelsesforløb for projektledere og projektejere.

Vi har igennem en række pilotprojekter set, at Half Double-metoden skaber umiddelbar værdi. Derfor vil vi gerne være med til at udbrede brugen af Half Double.

Half Double-netværksmøder: Et fagligt og praktisk netværk for sparring

Vi vil gerne – sammen med jer – skabe et fælles fagligt netværk for projektledere og projektejere i organisationer, der ønsker at drive projekter efter Half Double-metoden.

Derfor faciliterer vi fire netværksmøder for én projektejer og én projektleder fra samme projekt, hvor vi understøtter dig og din organisation i at gå skridtet videre og drive projekter efter Half Double-metoden. De fire netværksmøder er tænkt som et rum, hvor du kan få faglig og praktisk sparring på, hvordan du bedst kan anvende og implementere Half Double-metoden i din organisation, således at du sikrer en langsigtet forankring.

Netværksmøderne vil indgå som en naturlig del af Half Double-uddannelsen, hvor netværksmøderne ligger før hvert uddannelsesmodul. Det er derfor en fordel, men ikke et krav, at du som projektejer eller projektleder samtidig er en del af Half Double-uddannelsesforløbet.

Møderne foregår på følgende datoer og tidsrum:
  • 25. februar, 10.00-12.00
  • 2. april, 10.00-12.00
  • 14. maj, 10.00-12.00
  • 11. juni, 10.00-12.00


Half Double-uddannelsen

Vi udbyder en Half Double-uddannelse bestående af fire undervisningsmoduler, hvor du får teoretisk indsigt i Half Doubles nøgleelementer samt mulighed for at anvende elementerne i praksis.

Half Doubles nøgleelementer er centreret om at øge træfsikkerheden, tempoet og effekten i dit projekt bl.a. ved at fokusere på effekt frem for leverancer ved at have et fast allokeret projektteam med delt co-lokation, fast takt for møder og nøgleevents samt et tydeligt, samarbejdende og aktivt ejerskab fra ledelsen.

Uddannelsen foregår på følgende datoer og tidsrum:
  • 12. marts, 09.00-16.30
  • 16. april, 09.00-17.00
  • 28. maj, 09.00-16.00
  • 24. juni, 09.00-16.00

Priser

Sted

Undervisningen og netværksmøderne bliver afholdt hos:

Implement Consulting Group
Strandvejen 54
2900 Hellerup

Priser

Prisen for deltagelse i Half Double-netværksforløbet er 4.000 DKK ekskl. moms pr. projekt for fire netværksmøder.

Prisen for Half Double-uddannelsen er 14.000 DKK ekskl. moms pr. deltager.

Tilmelding

Du kan tilmelde dig Half Double-netværket, Half Double-uddannelsen eller begge nedenfor.

Tilmeld dig her

Kort om Half Double

Om Half Double Half Double-metoden er udviklet i et samarbejde mellem Industriens Fond, Aarhus Universitet, DTU og Implement. Metoden har sine rødder i agil projektledelse og har fået navnet Half Double af den simple årsag, at 70 pct. af de projekter, der gennemføres med afsæt i metodologiens elementer, effektueres på den halve tid med den dobbelte effekt, jf. forskningsevidente resultater.

Læs mere om Half Double her

Du kan også dykke dybere ned i Half Double-metoden på Half Double Institutes hjemmeside her (ekstern side)