Event in Copenhagen

Få succes med at onboarde nye medarbejdere

Dato

12 December

Hvordan ser god onboarding ud? Hvis du gerne vil vide mere om, hvordan du radikalt kan forbedre dine nyansattes oplevelse af at blive en integreret del af din organisation, så kom med til vores event d. 12. december, hvor vi deler vores erfaringer og tilgang til, hvordan du onboarder dine nye medarbejdere succesfuldt.

Oplever du, at nyansatte synes, det er svært at komme godt i gang i din organisation, eller er der for mange nyansatte, der forlader jer hurtigt igen?

Dette event er for dig, der gerne vil gøre mere for at hjælpe jeres nyansatte med hurtigt at komme til at forstå jeres organisation og blive en integreret og bidragende medarbejder, så de trives bedre og føler mindre frustration.

Vi ved nemlig, at god onboarding er en god forretning – og at det samtidig rummer et stort potentiale for at øge performance og resultater blandt nyansatte. Men det kræver, at vi går fra at tænke onboarding som ”introduktion” til at forstå onboarding som en målrettet og bevidst indsats, der sikrer integration af de nyansatte på mange dimensioner.

Vi har udviklet en strategisk tilgang til god onboarding

Vi har igennem en årrække udviklet en tilgang til onboarding og den måde, vi som organisation byder velkommen til og integrerer nyansatte. Denne tilgang hjælper os med at realisere det forretningsmæssige potentiale, der ligger i onboarding.

Fra casestudier og kundeprojekter kan vi desuden se, at succesfuld onboarding skaber kortere tid til performance, bedre fastholdelse, bedre kvalitet i nyansattes arbejde, større tilfredshed og en oplevelse af tilhørsforhold – alt sammen noget, der giver øget engagement og bedre trivsel hos nyansatte.

Lær mere om, hvordan du kan arbejde strategisk med din onboarding

På vores event d. 12. december kan du få indsigt i vores erfaring med onboarding og høre mere om vores tilgang, der gør, at du kan accelerere din onboarding af nyansatte.

Du vil også få mulighed for at høre en direktør fortælle om sin erfaring med at arbejde strategisk med onboarding i flere organisationer – både i forhold til kompetenceopbygning, forbedret performance og onboarding som løftestang til kulturel transformation.

På dette event vil vi:
  • Introducere dig til en tilgang til accelereret onboarding, der både rummer et mindset og metoder.
  • Eksemplificere, hvordan accelereret onboarding ser ud i forskellige kontekster og situationer.
  • Give dig mulighed for at kigge på din egen tilgang til onboarding samt dine udfordringer sammen med andre praktikere.

Praktisk information

Hvor

Implement Consulting Group
Strandvejen 54
2900 Hellerup

Bemærk: Parkering under Waterfront Shopping Center 

Hvornår

12. december 2019 fra kl. 08:30-11:30

Vi serverer en let morgenmad fra kl. 08:00

Deltagere

Dette event er relevant for seniorledere, HR-ledere og onboardingpraktikere samt ledere, der driver mergers og post-mergers.

Pris

Eventet er gratis, men vi beder dig om at tilmelde dig og give besked, hvis du bliver forhindret i at komme.

Tilmeld dig eventet