Event i Oslo

Driftsledelse i det offentlige

Skap ro gjennom klar planlegging og prioritering av arbeidsoppgaver

Tid

22 November 2019

Et inspirasjonsmøte for deg som må balansere knappe ressurser og høye kvalitetskrav med rimelige svartider, økt produktivitet og samtidig sikre trivsel på arbeidsplassen.

Som offentlig leder står man i skjæringspunktet mellom å ha et stort ansvar og følge et politisk system. Arbeidskulturen er ofte preget av lange arbeidsdager, et høyt tempo, mange hasteoppgaver og korte deadlines. Som leder krever dette sterke driftsledelseskompetanser.

Inspirasjonsmøte om å balansere knappe ressurser med økt produktivitet og trivsel på arbeidsplassen

Hvordan kan du sikre høy kvalitet og produktivitet innenfor de stramme rammene? Hvordan kan du sørge for at medarbeiderne dine ikke føler for mye press og blir utbrent? Hvordan jobber du strukturert med å redusere saksbehandlingstider? Hvordan kan du frigjøre tid til å investere i utviklings- og forbedringsarbeid? Og hvilke redskaper bruker du til å styrke deg selv i oppgaven som driftsleder?

Dette er noen av spørsmålene vi ønsker å adressere den 22. november. Du vil få inspirasjon til hvordan du som leder kan skape ro, sikre klar planlegging og prioritering av arbeidsoppgaver og samtidig sette en tydelig retning for medarbeiderne dine ved hjelp av verktøy som tavlestyring, driftsstyring og optimalisering av tverrfaglige arbeidsprosesser.

Som en del av møtet vil Statistisk sentralbyrå dele noen av sine erfaringer med driftstyring så langt.

Til slutt presenterer vi vår tilnærming til å komme i gang med driftsledelse i det offentlige med hovedfokus på å:

  • Involvere og engasjere medarbeidere i endringsreisen
  • Samskape løsninger med ledere og medarbeidere
  • Sikre kompetanseoverføring som en del av endringsprosjektet

Vi håper at se deg med 22. november. 

Praktisk informasjon

Hvor

Implement Consulting Group
Munkedamsveien 35
0250 Oslo
Norway

Når
22 November 2019
9:00 AM - 10:30 AM
Kontakt

Maria Elisabeth Strand for praktisk informasjon.

Johan Harder for informasjon vedrørende møteinnhold.

Pris

Det er gratis å delta på arrangementet.