Event i Stockholm

Det nya paradigmet inom strategi­utveckling

Datum

31: januari 2020

Så utvecklar och implementerar du en ny strategisk plattform tillsammans med hela din organisation.

Det nya paradigmet inom strategiutveckling handlar om nya sätt att se på såväl struktur som process i strategiarbetet. Ny teknologi medför också nya möjligheter att involvera hela organisationen tidigt och brett.

Under det här spännande frukostseminariet får du ta del av två exempel från organisationer som framgångsrikt har drivit involverande strategiprocesser med hjälp av ett innovativt digitalt dialogverktyg.

 • SOS Alarm – Josefina Lafolie Fischier
 • Svefa – vice VD Gustav Källén

Avslutningsvis kommer Louise von Matern från Howspace att ge en övergripande bild av hur den nya tekniken möjliggör nya arbetssätt för att skapa agila och lärande organisationer med engagerade medarbetare.

07:30

Frukost

08:30

Välkommen 

 • Det nya paradigmet inom strategiutveckling
  med Anders Baude, Implement Consulting Group

 • Process och involvering
  med Harry Wallenholm, Implement Consulting Group

09:00

Strategiutveckling med stöd av digitala verktyg

med Gustav Källen, Svefa

 • Dialog och frågor
09:30

Strategiprocess med bred involvering

med Josefina Lafolie Fischier, SOS Alarm

 • Dialog och frågor
10:00

Paus och fika med kaffe

10:15

Digitalt stöd i strategiarbetet

med Louise von Matern, Howspace

 • Dialog och frågor
10:55

Avslutning

Praktisk information

Var

Folkets Hus,
Barnhusgatan 12-14,
111 23 Stockholm,
Sweden

När
31: januari 2020
08:00 - 11:00
Registrera dig innan

29: januari
14:00

Pris

Deltagande i konferensen är gratis.