Community

Valg- og designdrevet strategi

I offentlige organisationer

Implement Consulting Group kan hjælpe jer med at få større effekt i det strategiske arbejde gennem værktøjer og tilgange, der sikrer fokus på kritiske valg i en designdrevet proces.

Tag fat i os, hvis du har spørgsmål
Troels Møller Grosen

Community Owners

Vi brænder for at være med til at skabe offentlige organisationer, der er rustet til fremtidens udfordringer og tilpasset de medarbejdere, der skal håndtere dem. Med andre ord organisationer, der skaber maksimal værdi for brugere, borgere og samfund.

Vi arbejder med strategi som design 

En tilgang, hvor vi kombinerer kreativ og analytisk tænkning og derigennem gør potentielle fremtider håndgribelige for beslutningstagere og medarbejdere. Uden en fornemmelse for, hvordan en given virkelighed vil fungere i praksis, er det vanskeligt at skabe og implementere gode løsninger. 

Vi tror på, at strategi skal:
  • Være valgdrevet og turde udfordre organisationen til kanten af dens rammer. 
  • Være inddragende og engagere både hjerne og hjerte for medarbejdere, brugere og borgere. 
  • Være fokuseret i forhold til anvendelse af analyseressourcer, så analyser understøtter de strategiske valg, der skal træffes, og intet andet.
  • Forandre samtaler og flytte organisationen, mens processen er i gang.