Community

Organisatorisk Implementering

Vi ruster mennesker til at skabe, designe og drive succesfulde digitale transformationer i den offentlige sektor til fordel for borgere, medarbejdere og det danske velfærdssamfund.

 

 

Community Owners

Den store baggrund

Ligesom resten af verden står Danmark over for en række grundlæggende forandringer. Den hastige digitale udvikling er allerede i gang med at forandre måden, vi lever på, måden, vi driver forretning på, og måden, den offentlige sektor yder service og velfærd på. Den teknologiske udvikling har skabt ændringer i vores liv og givet os næsten uanede muligheder.

Men den virkelige verden består stadig af mennesker. Af mennesker, der skal forstå, arbejde i og mødes af de nye digitale løsninger og services, der i stigende grad ændrer vores dagligdag.

Udfordringen

I Danmark er der en stigende grad af digitalisering og høj digitaliseringsmodenhed generelt. Men på trods af det oplever vi, at der stadig er udfordringer med at skabe, designe og drive en digital transformation.

Vi oplever, at der for ofte er for stort fokus på teknologier, algoritmer og systemer frem for reelle behov og reel merværdi blandt medarbejdere og borgere. At der for ofte spørges ”Hvad kan vi bruge den her teknologi til?” frem for at spørge ”Hvordan kan vores kerneopgave løftes gennem digitalisering?”.

Vi oplever, at der ofte fokuseres for meget på konkret systemudvikling eller digital udvikling, men at det i den digitale transformation sjældent adresseres, hvad det betyder for de mennesker, der skal arbejde i og med resultatet.

Vi oplever helt enkelt, at der er forskel på en digital transformation og en succesfuld digital transformation.

Vores ”Why”

Vi tror på, at der bag enhver succesfuld digital transformation står en organisation af mennesker. En organisation, der forstår, at en digital transformation ikke kun er teknologi og systemer, men i lige så høj grad er adfærdsændringer og ændrede tilgange til at løse kerneopgaven.

En organisation, der forstår, at en digital transformations potentiale altid bør tage udgangspunkt i at skabe gevinster i kerneopgaven – hvad enten den digitale transformation effektiviserer opgaveløsningen for medarbejdere, højner den oplevede værdi for borgere eller øger serviceniveauet for virksomheder.
Og en organisation, der forstår, at gevinsterne af øget digitalisering kun kan realiseres, når de nye digitale løsninger eller services anvendes i virkeligheden. Og af virkeligheden.

Vi tror på, at vi sammen kan ruste mennesker til at skabe, designe og drive succesfulde digitale transformationer i den offentlige sektor til fordel for borgere, medarbejdere og det danske velfærdssamfund.

Bliv inspireret af dét, der også inspirerer os