Community

Offentlig Agil transformation

I Implement understøtter vi den offentlige sektor i at opbygge agile og effektive organisationer. Det gør vi ved at øge fokus på mennesker, kompetencer, kultur og adfærd fremfor systemer, værktøjer og certificeringer – og på den måde understøtte den offentlige velfærdsudvikling. Det er dét, vi kalder den agile transformation.

Jesper Johannes Krøyer Lind

Community Owners

Den agile transformation – one size does not fit all

Lad os starte med at tage det vigtigste først: En agil transformation og opbygning af en agil projekt- og udviklingsorganisation er ikke et ”alt eller intet”-spørgsmål.

Vi vil gerne gøre op med ”alt eller intet”-tankegangen. Det handler nemlig ikke om enten at have en vandfalds- eller en agil tilgang – men det handler lige præcis om alt derimellem.
Uanset hvor I ønsker at lægge jer i det agile spektrum, så handler det om, at I skal skabe den mest effektive og værdiskabende organisation, og det handler om, hvordan I når derhen.

Når vi arbejder sammen med jer om at skabe den agile transformation, I ønsker, vil vi rigtig gerne undgå at skyde gråspurve med kanoner. Derfor kommer vi heller ikke med en ”one-size-fits-all”-løsning, men bruger i stedet en tilgang til transformationen, der sikrer, at I får det helt rigtige værktøj i hånden, der er specifikt tilpasset jeres organisations situation. ​

Effektivitet og agilitet kan godt gå hånd i hånd

Vi hjælper med at skabe effektive og agile projekt- og udviklingsorganisationer i det offentlige. Nogle gange kan det lyde som en modsigelse i sig selv, men de agile metoder kan sagtens anvendes i offentlige organisationer, hvis vi blot tilpasser dem til de rammevilkår, som offentlige organisationer opererer inden for. 

Det handler dog om langt mere end valg af metode og rammeværk. Det handler om mennesker. Det handler om at skabe en forbindelse og balance mellem jeres organisations kultur, omgivelser, modenhed og mennesker, og den struktur, der skal understøtte mere effektivitet og værdi fra de projekter, som I skal gennemføre. Og vores erfaring viser, at det ofte er denne balance, der bliver glemt, når man introducerer de forkromede og velmenende agile metoder og rammeværker uden at tage stilling til de omgivelser, de skal fungere i.

Derfor tager vi udgangspunkt i en række principper, som hjælper jeres organisation med at indføre og få succes med de nye agile metoder. Dette inkluderer blandt andet fokus på tidlig effekt i projekterne, løbende justering og feedback samt lokal tilpasning. 

Desuden kræver den agile transformation, at vi forholder os til: 
  • Designvalg: Hvilke valg har I gjort jer om designet af jeres projekttilgang?
  • Organisering: Hvordan understøtter I bedst transformationen rent organisatorisk​?
  • Projektmodel: Hvilken struktur og hvilke rammer fungerer bedst i jeres givne miljø?
  • Kompetencer: Hvilke kompetencer findes, og hvilke skal der til?

Vores ekspertiseområder

Agile designvalg

Hvis du gerne vil øge hastigheden i jeres projekter, så kan den agile projektmodel måske hjælpe jer.

Læs mere

Agil organisering​

Hvis du gerne vil arbejde i agile projekter i din organisation stiller det en række krav til hvordan du organiserer dine projekter og ikke mindst rundt om projektet.  

Læs mere

Agil projektmodel​

Den agile projektmodel er central for at arbejde agilt og skabe en agil udviklingskultur. Projektmodellen er rammen for at kunne udfører agilt arbejde i projekter, og sikrer gennemsigtighed og klarhed over arbejdsform, og fremdrift. 

Læs mere

Agile kompetencer​

Her kan du læse mere om hvilke roller der kræves, hvad de skal kunne og hvordan Implement kan træne og udvikle de agile kompetencer i din organisation. 

Læs mere

Vores ekspertiseområder

Vi dækker hele værdikæden inden for agil projektledelse, men her dykker vi ned i fire fokusområder.

Du er altid velkommen til at række ud til os, hvis du har spørgsmål inden for et område, der ikke er dækket af beskrivelserne nedenfor. 

Ekspertise

Agile designvalg i projekter

Hvis du gerne vil øge hastigheden i jeres projekter, så kan den agile projektmodel måske hjælpe jer.

Mange projekter bliver udfordret af, at omgivelsernes krav og behov ændrer sig. Hos mange går projektet i stå, og langt det meste arbejde går spildt. Med den erfaring ønsker organisationer projekter, som løbende skaber værdi og kan tilpasse sig ændrede behov og krav. Og det har de agile projekter. Her gennemfører I projektet i sprint med fokus på løbende at møde det aktuelle behov og sikre løbende værdiskabelse, inden kontekstændringer peger på nye behov og dermed nye leverancer til at skabe værdi.

Imidlertid er det ikke alle organisationer, der er modne til eller har behov for at implementere en fuld agil model, som fx Scrum. Derfor tilbyder vi en spørgeramme, der hjælper jer, når I skal designe og udvikle jeres projektorganisation. Her kan I plukke i de agile elementer og drøfte, hvor I bør ændre på jeres projekttilgang for at skabe endnu mere værdi med jeres projekter. Det kan handle om roller, mandater, processer, metoder osv. Her kan du læse mere om agile designvalg, se spørgerammen og læse om, hvordan du kan bruge den. 

Læs mere
Ekspertise

Agil organisering​

Hvis du gerne vil arbejde med agile projekter i din organisation, stiller det en række krav til, hvordan du organiserer dine projekter og ikke mindst rundt om projektet – hvilke metoder, ceremonier, roller og governance skal du fx etablere for at understøtte den agile udviklingsorganisation?

Du skal have fokus på at etablere de krævede roller, herunder skabe grundlaget for at arbejde i agile miljøer, hvor ressourcer er allokeret kontinuerligt til faste sprint med klare leverancer og scope. Denne arbejdsform betyder også, at du skal etablere faste kadencer for feedback i projekter, definere en entydig projektejerrolle og have faste planlægningsmøder på tværs af porteføljen af projekter.

Ekspertise

Agil projektmodel​

Den agile projektmodel er central for at arbejde agilt og skabe en agil udviklingskultur i jeres organisation. Projektmodellen er rammen for at kunne udføre agilt arbejde i projekter og sikrer gennemsigtighed og klarhed over arbejdsform og fremdrift. Implement har udarbejdet mange agile projektmodeller, der både kan anvendes i 100% agile organisationer, men også anvendes som supplement til eksisterende, mere klassiske vandfaldsmodeller. Vi har blandt andet bistået staten med at etablere en agil projektmodel, som er indarbejdet i den samlede statens it-projektmodel.

Den centrale pointe med en agil projektmodel er at sikre organisationens rammer for at kunne arbejde agilt i projekter og sikre, at den agile organisering kan fungere i dagligdagen. Den agile projektmodel er derfor både dokumenter og krav, men også processer og roller, der skal støtte projektet fra vugge til grav. Når vi arbejder med agile projektmodeller, tager vi udgangspunkt i dit behov for ledelse og styring af agile projekter og bygger ud fra flere metoder som Scrum, Half Double, SAFe osv. Vi har taget det bedste fra alle verdener og kogt det sammen til en brugbar, anvendelig og enkel metodik, der sikrer fokus på, at projektet skaber effekt, allokerer de rette ressourcer og har fokus på selvdrevne projekter, som ikke skal rapportere sig i søvn.

Læs mere
Ekspertise

Agile kompetencer​

De kompetencer, der er til stede i jeres organisation, er helt essentielle for at lykkes med at skabe den agile udviklingsorganisation. Det handler således om at være skarp på, hvilke roller der kræves, og hvad de skal kunne.

I Implement har vi mange års erfaring med at træne og udvikle de agile kompetencer i offentlige organisationer. Vi kan bistå med alt fra sparring til konkrete roller, som fx scrum master-rollen, til hele træningsforløb for alle centrale roller i det agile setup. Herunder også bistå med coaching af hele rollegalleriet i et samlet forløb, hvor vi sammen træner roller, ceremonier mv. i konkrete projekter, således at alle roller spiller sammen og finder en fælles proces for samarbejdet direkte i et eller flere konkrete projekter. Her tager vi udgangspunkt i, at det ofte er nemmere at lære i en konkret sammenhæng og drøfte virkelige problemstillinger i et projekt, der kører her og nu.