Community

Accelereret Læring

Programmer til unge, lærere og forældre

Tag fat i os, hvis du har et spørgsmål

Community Owners

Implement Accelereret Læring er programmer til unge, lærere og forældre. Der er tale om et accelereret læringssystem, som bygger på et holistisk læringssyn. Det tager udgangspunkt i positiv psykologi og inddragelse af både krop, sind og hjerne i læringsprocesser.

Intensive læringsforløb

Hovedfokus for Accelereret Læring er at udvikle og gennemføre intensive læringsforløb for forskellige målgrupper, bl.a. elever på mellemtrin og udskoling samt unge ledige. Vi har gjort os erfaringer gennem ni år, som peger på en række faktorer, der er afgørende for at sikre et succesfuldt og intensivt læringsforløb:

  • Høj faglighed
  • Personlige og sociale kompetencer
  • Mindset
  • Synlige mål
  • Feedback
  • Inkluderende læring

Accelereret Læringsakademi

Accelereret Læringsakademi er et eksempel på et design af et intensivt læringsforløb. Det er et læringssystem, der har to målgrupper – undervisere eller elever. Læringssystemet har et holistisk læringssyn, hvor vi med udgangspunkt i positiv psykologi inddrager alle dele af elevernes krop, sind og hjerneniveau i læringsprocessen.

Læringssystemet bygger på en række læringsprincipper, der er forankret i forskning, og tilsammen udgør disse principper det såkaldte pædagogiske DNA for Accelereret Læring. Et DNA, der skaber markante og varige forandringer for såvel elever som for lærere.

Accelereret Lærertræning

Accelereret Lærertræning er baseret på, hvad forskningen viser, er vigtigt for at opbygge et stærkt fundament, skabe meningsfuld læring og opbygge en stærk karakter hos elever.

Lærertræningen består af 30 timers effektiv undervisningstid, hvor vi ikke bare taler om teorier og strategier, men viser jer, hvordan I kan bruge dem i jeres specifikke kontekst. I får masser af muligheder for at træne de forskellige strategier, så de bliver brugbare i jeres daglige praksis.

Camp for elever

Unge mennesker, der besidder stærke personlige og sociale kompetencer, har nemmere ved at opnå personlige og faglige mål. Det er dokumenteret gennem forskning, og i Accelereret Læring hjælper vi unge mennesker med at træne og udvikle disse kompetencer, så de kan tage det personlige lederskab på sig.
Programmet er baseret på en omfattende viden om accelereret læring, positiv psykologi, neurovidenskab, kognitiv udvikling og børns udvikling. Campen er en stærk 5-dages oplevelse, der skal gøre eleverne bevidste om deres personlige og sociale styrker. De oplevelser, som de unge mennesker får gennem de fem dage, skal motivere dem til at sætte øgede mål for deres læring og give dem kompetencer til at udvikle sig til den bedste udgave af dem selv. Gennem årene har vi oplevet overvældende resultater hos de mere end 17.500 elever, der har deltaget i campen.