Event in Stockholm

Change for real

Genomför verkliga förändringar i din organisation

Datum

6 September 2019

Välkommen till Implements årliga event, Change Management Forum, den 6 september 2019! Temat är ”Change for real”. Du kommer att få kunskap kring och exempel på hur du gör för att genomföra verkliga förändringar i din organisation.
Vi vänder oss till dig som leder transformation och förändring i företag och organisationer.

Vi lever i en tid när de förändringar man står inför är större och mer komplexa än någonsin tidigare. Hastigheten och kraften, drivet av såväl teknikförändringar – inte minst digitalisering – som samhällsförändringar – formar det nya ”förändringslandskapet”.

Traditionellt har vi förlitat oss på ett sekventiellt, projektorienterat förändringsarbete. Det är ofta ”top-down”, med några få som analyserar, tänker och beslutar för att sedan ”lämna över” till den stora gruppen som förväntas genomföra arbetet. Förändringsledning har primärt varit inriktat på att få denna överlämning att fungera – med varierande resultat.

Men vad händer om tiden inte finns? Om vi måste hitta snabbare sätt och andra former att driva förändringsarbete? Vad händer när kunskapen om förändrade kundbeteenden, konkurrenter och digitalisering finns på många olika ställen i organisationen?

Vid årets Change Management Forum kommer du att få höra om:
  • ”Organisational change for real” – Stig Albertsen, Styrelseordförande, Implement
  • Det nya förändringsparadigmet, vad är det vi ser hända just nu? – Implement
  • Så leder vi förändring inom SEB – Jeanette Almberg , HR Direktör, SEB
  • Så förändrar vi TV-nyheterna i en digital tid – Christina Ågren, Programchef, lokala nyheter Sveriges Television
  • Så skapar vi innovation och förändring – Fredrik Ekström, Leadership Trainer at BillerudKorsnäs

Agenda

09:00

Välkomna

Implement

09:05

Organisational change for real

Stig Albertsen

09:30

Det nya paradigmet inom change management

Harry Wallenholm, Implement Sverige

09:50

Keynote speaker och diskussion

Jeanette Almberg, SEB

10:15

Kaffe

10:30

Cases

11:30

Gemensam diskussion/panel

Stig Albertsen, Implement SE och Jeanette Almberg, SEB

12:00

Lunch

Praktisk information

Var

Clarion Sign,
Östra Järnvägsgatan 35, 
10126 Stockholm

När
6 September 2019
9:00 AM - 12:00 PM
Jeanette Ruzicka-Nilsson
Vem

Vi vänder oss till dig som leder transformation och förändring i företag och organisationer.

Pris

Deltagande i forumet är gratis.