Event in Stockholm

Medborgar­dialog

Ett frukostseminarium på temat demokrati och delaktighet

Datum

20 September

Välkommen till ett spännande och lärorikt frukostseminarium med Implement på temat demokrati och delaktighet.

Hur kan vi utveckla den kommunala demokratin genom medborgerlig delaktighet? Hur kan vi veta att kommunens delaktighetsinitiativ/medborgardialog leder till önskad effekt? Vad krävs för att den strategiska inriktningen ska få genomslag i praktiken? Hur formulerar vi mätbara och relevanta mål?

Frukostseminariet vänder sig till förtroendevalda och tjänstemän inom kommuner, landsting och regioner samt forskare och andra intressererade.

Målet med seminariet är att utveckla deltagarnas kunskaper och färdigheter inom demokrati och delaktighet.

Panelen

Tomas Selin, Huddinge kommun

Tomas Selin är förskolenämndens ordförande i Huddinge kommun och jobbar i Centerpartiet Huddinge för att engagera fler i de politiska beslutsprocesserna.

Nazem Tahvilzadeh, KTH

Nazem forskar om bl.a. makt och demokratifrågor i stadsutvecklingspolitik med särskild fokus på medborgardeltagande, medborgardialoger och segregation.

Lena Langlet, SKL

Lena driver SKL:s strategiska utvecklingsarbete inom området demokrati/medborgardialog och stöttar kommuner och landsting/regioner i dessa frågor.

08:30

Mingel med frukost

09:00

Hur kan vi veta att medborgardialoger leder till önskad effekt?

Paneldiskussion

Panel: 

  • Lena Langlet (SKL)
  • Nazem Tahvilzadeh (KTH)
  • Tomas Selin (Huddinge kommun)

Moderator: Fredrik Carlsson (Implement)

09:40

Presentation av utvärderingsmetodiker i praktiken och praktiskt case

Fredrik Carlsson (Implement) och Sara Palmman (fd. Demokratiutvecklare, Luleå kommun)

10:30

Gruppövning

11:15-11:30

Summering och avslutning

Praktisk information

Var

Implement Consulting Group
Kungsbron 2 11 tr
111 22 Stockholm 
Sweden

När
20 September 2019
8:30 AM - 11:30 AM
Pris

Seminariet är kostnadsfritt.

Registrera dig