Event i København

Forandrings­ledelse i fonde

Organisationskultur og samarbejdsformer i opbrud: Hvordan bringer vi forandringsledelsens greb til live i fonde?

Dato

24 October 2019

Mange fonde ændrer fokus fra klassiske uddelinger til en mere katalytisk og partnerskabsorienteret tilgang til filantropi. Det kræver ofte en ny organisatorisk selvforståelse og kultur og en række nye kompetencer i organisationen at kunne agere som samarbejdspartner fremfor donor og ”controller”. 

En sådan transformation kræver ledelsesmæssigt fokus og brug af de rette forandringsmæssige greb.

Morgenmøde om forandringsledelse og effektskabende redskaber

På dette morgenmøde vil vi sætte fokus på, hvad der rører sig inden for forandringsledelse, og give eksempler på konkrete og effektskabende redskaber, der med fordel kan bringes i spil i fondenes filantropiske arbejde og samarbejde med modtagerne af fondsbevillinger.

Vi skal bl.a. høre refleksioner fra Styrelsen for Patientsikkerhed, der har gennemgået en udvikling fra at udøve tilsyn med kontrol til at udøve tilsyn med stort fokus på læring.

Vi vil drage nytte af erfaringerne fra denne forandringsproces og sammen drøfte spørgsmål som:

  • Hvad ligger der i fondenes nye rolle som partner? Hvad betyder det for måden, hvorpå vi (sam)arbejder med bevillingsmodtagerne?
  • Hvornår og hvordan får du den enkelte medarbejder og den samlede organisation med på forandringsrejsen?
  • Hvilke ledelsesmæssige greb bliver vigtige, når du skal lede den nye type organisation og kultur?

Program

08:00

Ankomst og morgenmad

08:15

Velkomst

Thomas Martinsen, partner, Implement

08:20

Organisationer i opbrud – humanocracy og buttom-up forandringer

Udviklingstendenser og inspiration i forhold til organisationskultur og forandringsledelse. Hvad oplever vi i mødet med virksomheder og fonde? Hvorfor mener vi, at forandringsledelsens redskaber er højaktuelle i fondene?

Henrik Horn, partner, Implement

08:40

Miniworkshop: Forandringsledelse bragt til live i fondene

Gennem en introduktion til konkrete forandringsledelsesredskaber og refleksioner fra interview med chefkonsulent i Styrelsen for Patientsikkerhed, Britta Bjerrum Mortensen, drøfter vi sammen perspektiverne for forandringsledelse i fondene.

10:00

Farvel og tak for i dag

Om Filantropisk Agenda

Filantropisk Agenda er et Implement-faciliteret forum, hvor ledere og medarbejdere i filantropiske fonde og organisationer mødes til gensidig inspiration, videndeling og udveksling af erfaringer i forhold til temaer med relevans for fondene.

Implement vil løbende dele værktøjer, metoder og erfaringer med relevans for fondenes arbejde. Vi håber, at forummet også bliver en oplagt netværksmulighed i forhold til at mødes med folk fra samme branche.

Praktisk information

Hvor

Implement Consulting Group,
Strandvejen 54,
2900 Hellerup

Hvornår
24 October 2019
8:00 AM - 10:00 AM
Trine Fænøe Schløer
Tilmelding

Tilmelding er nødvendig og skal ske i registreringsformularen herunder senest tirsdag den 22. oktober 2019.

Pris

Arrangementet er gratis.