Event i Stockholm

Change Management Forum 2018

Datum

18 May 2018

Att leda förändring i förändringarnas tid.

I en tid av komplexa, frekventa och snabba omvärldsförändringar har förmågan att leda förändring och innovation kommit att bli allt viktigare för chefer och ledningar. Samtidigt befinner sig de interna förutsättningarna för förändringsledning i ett skifte där många gamla sanningar måste omprövas.

Välkommen till en spännande förmiddag där du kommer att få ta del av erfarenheter och insikter från stora företag och organisationer som alla befinner sig i olika skeden av förändring och transformation. De kommer att berätta om hur de har valt att lägga upp sin förändrings- och innovationsstrategi, vilka metoder de använder och vad som har varit framgångsrikt.

Vi kommer att få lyssna till talare från SOS Alarm, Ericsson, Loomis och Arbetsförmedlingen som berättar om hur de tagit sig an sina olika förändringsutmaningar.

Vi inleder med två presentationer i plenum, följt av en frågestund:

Maria Khorsand, VD, SOS Alarm, kommer att berätta om hur man valt att driva en omfattande utvecklingsprocess som rymmer såväl strategiska som strukturella och kulturella förändringar. Vägen man har valt bygger på hög grad av delaktighet och tidig involvering.


Katrin Laestander, Change Leader, Ericsson, Business Area Technology & Emerging kommer att prata om utmaningar i gränssnittet mellan ett megastort och komplext förändringsprojekt och en mottagande verksamheten i en globalt spridd organisation. Perspektiv och reflektioner ges utifrån rollen som förändringsledare.

Därefter ges det möjlighet att välja mellan en av dessa tematiska sessioner:

1. Innovation och förändring – går det att göra samtidigt?

Roger Olofsson, Head of HR Sweden, Loomis, berättar om hur man har lagt upp och drivit en process med bred involvering för att dels skapa beredskap inför minskade volymer i huvudaffären, dels få upp innovationstakten inom företaget.

Daniel Bergström, partner, Implement Consulting Group, ger en inblick i konceptet ”Build a bussines in 90 days”, en process för att skapa innovativa lösningar och nya affärsmöjligheter på kort tid och samtidigt förstärka organisationens egen innovationsförmåga på sikt.

Vi avslutar passet med en dialog mellan deltagarna och talarna.

2. Går det att prata förändring med tusentals medarbetare på en gång?

Mikael Hvinlund, kommunikationsdirektör, Arbetsförmedlingen, berättar om hur man har utvecklat sin förändringskommunikation för att stödja implementeringen av ny digital teknik och nya arbetsmetoder i en strakt decentraliserad organisation med 15 000 medarbetare. Processen har kombinerat ett flertal metoder, både traditionella dialoger i olika form och digitala samtal.

Amanda Sochon, konsult, Implement Consulting Group, ger en översikt över hur man kan arbeta med digitala dialogverktyg som stöd i förändringskommunikation och för att driva förändringsprocesser i olika skeden. Vi fördjupar oss sedan i ett av verktygen – REAL.

Vi avslutar passet med en dialog mellan deltagarna och talarna.

Praktisk Information

Datum och tid

Fredag 18 maj 2017 9.00 till 12.30

Frukost serveras från 8.30

Plats

Rörstrands slott och konferens, Birkasalen
Ingång från Rörstrandsgatan 5,
Stockholm

Kontakt
Amanda Sochon
Pris

Avgiftsfritt