Case Study

Rødovre KommuneEtablering af digitaliserings­strategi for 0-6-årsområdet

Rødovre Kommune og Implement Consulting Group
Nysgerrig efter at vide mere om faglige digitaliseringsstrategier? Kontakt:
Mathilde Illum Aastrøm

I Rødovre Kommune ønskede 0-6-årsområdet og Digitaliseringsafdelingen at etablere en fagligt funderet digitaliseringsstrategi på fagområdet. Gennem et 2-måneders forløb drevet af Implement fik Rødovre Kommune etableret en godkendt digitaliseringsstrategi og handleplan med klare indsatser.

0-6-årsområdet og Digitaliseringsafdelingen i Rødovre Kommune havde et mål om at etablere en faglig vision for fremtidens digitale 0-6-årsområde sammen med ledere og medarbejdere. Samtidig ville de også gerne sikre grundlaget for de nødvendige investeringer i en fremtidig digitaliseringsstrategi for 0-6-årsområdet i kommunen.

Rødovre Kommune indgik i et projekt sammen med Implement, der bistod med projektledelse af strategiprocessen, faglig inspiration, afholdelse af workshops samt formulering af strategien i samarbejde med medarbejdere og ledere.

Udfordringen: Prioritering af indsatser og it-indkøb

Rødovre Kommune har tradition for digitaliseringsstrategier, som sætter en faglig og it-strategisk retning.

På 0-6-årsområdet var tiden inde til at sætte en tydeligere retning for digitaliseringen samt prioritere indkøb af digitale værktøjer. Med strategien ville Rødovre Kommune blandt andet hjælpe Digitaliseringsafdelingen til at imødekomme kommende krav til it-understøttelse samt sikre, at 0-6-årsområdet fik et fagligt løft.

For at sikre en forankret strategi, der reelt fik sat fokus på relevante og fagligt funderede problemstillinger, ønskede Rødovre Kommune en høj grad af involvering af medarbejdere og ledere fra området. Kommunen havde desuden en ambition om, at strategien kunne etablere et grundlag for en behovsdrevet investering i hardware, herunder devices og andre digitale redskaber, til medarbejdere og ledere.

Karen Larsen, dagtilbudschef i Rødovre Kommune
”Digitaliseringsstrategien på 0-6-årsområdet har været med til at løfte vores perspektiv på de faglige muligheder, vi har, ved et bevidst brug af digitale redskaber. Samtidig har vi fået et solidt grundlag for de kommende års investering, herunder valg af devices og andre digitale redskaber.”

Rødovre Kommunes mål var at:
  • Etablere en vision for fremtidens digitale 0-6-årsområde, hvor digitale redskaber var en naturlig del af hverdagen.
  • Konkretisere og prioritere indsatser for 0-6-årsområdets arbejde med digitalisering.
  • Kunne træffe de rette valg for indkøb af hardware, herunder devices og digitale redskaber, der flugtede med kommunens generelle retningslinjer for indkøb og drift af it.

Løsningen: Fagligt funderet digitaliseringsstrategi og handleplan

Rødovre Kommune og Implement etablerede digitaliseringsstrategien og den tilhørende handleplan gennem en todelt øvelse:

Første del handlede om at etablere et strategisk blik samt en prioritering. Det strategiske blik blev etableret via ekspertinterviews og workshops med medarbejdere og ledere. Herefter prioriterede medarbejdere og ledelse de strategiske temaer, som blev udgangspunktet for anden del.

Anden del handlede om at udkrystallisere de strategiske temaer i en handleplan, inklusive forudsætningerne for at lykkes.

Fokus for strategiarbejdet
  • Et udefra-ind-perspektiv med interviews af eksterne eksperter for at inspirere og perspektivere.
  • Interviews og workshopforløb med centrale medarbejdere og ledere fra 0-6-årsområdet samt Digitaliseringsafdelingen for at sikre forankring og relevans.
  • Løbende drøftelser og prioriteringer med styregruppen.

Effekt

Over et 2-måneders forløb drevet af Implement opnåede Rødovre Kommune at:

  • Etablere en godkendt digitaliseringsstrategi og handleplan med klare indsatser samt et grundlag for investering samt valg af devices.
  • Inddrage og dermed opbygge viden hos centrale medarbejdere og ledere om mulighederne inden for digitalisering.
  • Prioritere og forankre kommende indsatser.
  • Øge viden og samarbejde på tværs af 0-6-årsområdet og Digitaliseringsafdelingen.

For Rødovre Kommune har effekten af projektet været, at de har kunnet beskrive ønsker til finansiering i forbindelse med budgetforhandlingen og på længere sigt etablere en egentlig programplan.