Case Study

Frederiksberg KommuneBedre borgerkontakt med det digitale redskab Min Dialog

Frederiksberg Kommune og 
Implement Consulting Group
Nysgerrig efter at høre mere om udvikling af digitale løsninger på velfærdsområdet? Kontakt:
Tina Hjulmann Meldgaard

Frederiksberg Kommune ville gerne give sine borgere bedre selv- og medbestemmelse samt nye muligheder for dialog med kommunens fagprofessionelle. Det blev til det digitale redskab Min Dialog, hvor Implement bistod i udviklingsprocessen.

Frederiksberg Kommune ønskede at forbedre borgernes mulighed for selv- og medbestemmelse og give dem bedre mulighed for at gå i dialog med de fagprofessionelle i kommunen.

Kommunen opnåede en bevilling fra Sundhedsstyrelsen og med den påbegyndte de udviklingen af det digitale redskab Min Dialog, der skal give borgerne nye muligheder i deres samarbejde med kommunen. Implement har bistået projektet med behovsafdækning, designsprint, udvikling af prototyper, understøttelse af kompetenceudvikling samt test af løsningen.

Udfordringen: Øget selv- og medbestemmelse

Baggrunden for projektet var Frederiksberg Kommunes klare mål om at give borgerne øget selv- og medbestemmelse i forhold til de services og ydelser, som borgerne modtager af kommunen. I første omgang fokuserede kommunen særligt på borgere tilknyttet Sundheds- og Omsorgsafdelingen. Derfor ønskede kommunen at udvikle et borgerrettet digitalt redskab, Min Dialog, som skulle understøtte dette.

For at udvikle et redskab, der skaber værdi for borgerne og deres pårørende, er det vigtigt at få dyb indsigt i deres behov og ønsker. En stor del af projektet var derfor en afdækningsfase, som gennem workshops og designsprint klarlagde behovene hos både borgere og kommune. Afdækningsfasen blev bl.a. gennemført med borgere, centrale medarbejdere og repræsentanter fra både det kommunale ældreråd og Ældre Sagen.

Frederiksberg Kommune oversatte derpå resultatet til tre borgercentrerede værdimål for Min Dialog:

  • Min planlægning: Større fleksibilitet og overblik
  • Mine kontakter: Adgang til viden og nye dialogmuligheder
  • Mit netværk: Viden om og adgang til fællesskaber og aktiviteter i lokalsamfundet

”Der er generelt meget kommunikation over brev. Jeg glæder mig til at have det hele samlet i Min Dialog.”
Citat: Borger

Frederiksberg Kommune har udviklet funktioner og indhold til Min Dialog under hvert af de tre værdimål. Alt indhold understøtter dermed værdimålene og er meningsgivende på tværs af borgernes forskellige behov samt på tværs af kommunens services på området.

Effekter

En af de centrale effekter, som Frederiksberg Kommune har opnået med projektet, er at skabe et digitalt redskab, der skaber værdi for både slutbrugerne (i dette tilfælde borgere og deres pårørende) samt de fagprofessionelle, der skal understøtte implementering af løsningen i praksis i den kommunale organisation.

Gennem udviklingsprojektet har kommunen formuleret de forskellige behov ind i det fælles værdisæt og som en række designkriterier.

Hele vejen igennem projektet er kommunens styregruppe blevet involveret, og dermed har man etableret forankringen af løsningen i organisationen på sigt.

Min Dialog: Udviklingsprocessen

Med en bevilling fra Sundhedsstyrelsen blev det muligt at udvikle Min Dialog. Implement og medarbejdere fra Frederiksberg Kommune har i tæt samarbejde tilrettelagt udviklingsprocessen, og undervejs i projektet har der desuden været en tæt koordinering med kommunens styregruppe, der er forankret i ledelsen i kommunen.

Som en central del af projektforløbet har Implement og Frederiksberg Kommune arbejdet med metoder som bl.a. designsprint, observationer, interviews og forskellige typer af tests af både prototype og færdig løsning.

Træning af fagprofessionelle

Parallelt med udviklingen af Min Dialog har Frederiksberg Kommune haft stort fokus på at sikre god træning af fagprofessionelle i forbindelse med implementeringen af Min Dialog. I projektet har Frederiksberg Kommune og Implement haft fokus på udviklingen af et kompetenceudviklingsforløb centreret om en online træningsplatform.

Frederiksberg Kommune har haft en række centrale emner i deres projekt: tilpassede arbejdsgange, ledelse, ændret mindset samt sprog/kommunikation i samarbejdet med borgere og pårørende. På denne måde har kommunen sikret det bedste udgangspunkt for, at deres digitale løsning også bliver udbredt til og anvendt af borgere og medarbejdere og dermed reelt kan skabe værdi på ældreområdet.