Case Study

Børns VilkårTræning i designsprint styrker innovationsmusklen

Børns Vilkår og Implement Consulting Group
Nysgerrig efter at vide mere om designsprint? Kontakt:

Børns Vilkår havde et behov for, at hastigheden og innovationshøjden blev øget i organisationens udviklingsprocesser. Sammen med Implement igangsatte de derfor et træningsforløb i designsprint med det formål at opbygge innovationskompetencer i deres projekt- og analyseafdeling.

Udfordringen: Hastigheden i udviklingsprocesser

Børns Vilkår har en projekt- og analyseafdeling med dygtige projektledere og analytikere, der arbejder med at styrke og udvikle organisationens tilbud til børn i hele Danmark.

Baggrunden for projektet med Implement var, at Børns Vilkår ønskede at styrke innovationshøjden i afdelingens projekter og samtidig øge hastigheden for innovation og udvikling af nye løsninger. Organisationens ambition var at styrke den eksisterende projektkultur med et mere innovativt og agilt mindset. Herunder øget fokus på menneskecentrerede løsninger, brugerindsigter via co-design af prototyper og brugertest, tidlig læring og fremdrift.

For at skabe et mere innovativt mindset måtte Børns Vilkårs projektledere og analytikere mestre metoden ”designsprint”. Derfor gik Børns Vilkår sammen med Implement om et træningsforløb, der havde til formål at opbygge projekt- og analyseafdelingens kompetencer i designsprint. Fremtidens Børnetelefon var fokus for træningen i designsprint.

Målet med projektet var at fremme innovationskulturen i projekt- og analyseafdelingen, så designsprintmetoden samt andre agile metoder kunne anvendes af både erfarne projektledere og mere uerfarne teams direkte i projektarbejdet – og ikke være en helt ny projektmodel.

 

Børns Vilkårs mål var, at:
  • Medarbejderne fik redskaber til at drive eller deltage i designsprint.
  • Medarbejderne fik metoden som en del af Børns Vilkårs værktøjskasse.
  • Børns Vilkår øgede hastigheden og innovationsgraden i udviklingsprocesser.

 

Steffen Raun Fjordside, programchef i Børns Vilkår
”Efter sprintforløbet har vi gjort stor brug af den træning, vi fik i konkrete værktøjer til hurtigt at udvikle og teste nye løsninger, så vi kan være på forkant med udviklingen. Vi er lykkedes med at gøre designsprint til en del af vores værktøjskasse.”

Løsningen: Case om Børnetelefonen

Børns Vilkår og Implement aftalte et intensivt 3-dages træningsforløb i designsprint. Som afsæt for deltagernes metodelæring anvendte projektet en fælles case, nemlig Børnetelefonen.

Designsprinttræningen blev gennemført via Zoom og med Miro som fælles online træningsbane. På selve træningsdagene gennemførte deltagerne et tilpasset designsprint.

Succeskriteriet blev dels læring i designsprint og refleksion om overførsel til projekter og dels udvikling af idéer, der kan brugertestes efter træningsdagene.

Fokus for designsprinttræning
  • Intensiv afprøvning af metoder og værktøjer til at designe idéer, prototyper og brugertest
  • Korte inspirations- og vidensoplæg
  • Hyppig feedback og læringsloops

Effekt

På kort tid har Børns Vilkår opnået at:

  • Få erfaring og kompetencer til selv at lede et designsprint.
  • Få mere fart på og energi i brugerdrevne udviklingsprocesser.
  • Få øget motivationen for og styrket mindsettet om innovation.

Effekten hos Børns Vilkår har været, at projektlederne har igangsat en række sprintprocesser, som de selv faciliterer med større hastighed og mere brugerfokus til følge.