Article

Vores værdifulde forskelligheder

Brug Whole Brain-modellens fire præferencetyper til at skabe bedre møder

Udgivet

Februar 2023

Download artiklen

Author

Jesper Johannes Krøyer Lind

Når du planlægger et møde eller en workshop, så forvent, at der sidder forskellige typer mennesker i rummet. Som udgangspunkt behøver du ikke at kende dem særlig godt, men hvis du kender til Whole Brain-modellen, kan du tage højde for fire grundlæggende præferencer, og dermed værdifulde forskelligheder, i din planlægning.

Indledning

Jeg kan være struktureret, grundig og detaljeorienteret. Desværre falder det mig ikke let. Det er noget, jeg har måttet tillære mig, fordi det er nødvendigt for mig i mit arbejde. Min præference – dvs. det, der falder mig naturligt – er nemlig at være undersøgende, nysgerrig og meget fleksibel. Jeg har et stort fokus på mennesker, og hvordan de samarbejder i møder og workshops.

Ifølge Whole Brain-modellen er jeg overvejende gul – den eksperimenterende type, der altid sidder med et ”hvorfor?” Den der irriterende type, som – når mødet er lige ved at være færdigt, og alle synes, de er blevet enige – kommer med et forsigtigt: ”Øhhh, jeg tror altså, der er noget, vi overser. Hvad nu hvis vi vendte det hele på hovedet og så det fra et andet perspektiv i stedet?”

Det får nogle deltagere helt op i det røde felt. De holder sig nemlig til tidsplanen, som jeg lige har obstrueret. De er strukturerede og velorganiserede. Ifølge Whole Brain-modellen er de grønne; de er praktikere. Og indrømmet – det der med at vende det hele på hovedet og se det fra nye perspektiver burde måske være kommet frem lidt tidligere på mødet.

Så hvorfor ikke tage højde for deltagernes mulige præferencer, når du planlægger et møde eller en workshop? Jo bedre du forbereder flowet på mødet eller workshoppen, og jo mere eksplicit du kan være om formål og rammer, desto bedre sikrer du, at alle deltagere kommer i spil og er opmærksomt til stede – uanset deres præferenceprofil. Og det er her, præferenceværktøjet Whole Brain-modellen kommer ind i billedet.

Jeg har med vilje holdt min gennemgang af Whole Brain-modellen på det helt enkle, simple og direkte anvendelige plan. Modellen indeholder mange flere nuancer, facetter og muligheder, end jeg her kommer ind på.

Hvad er en præference egentlig?

Hvad er egentlig en præference? Jeg vil invitere dig til en lille øvelse, der illustrerer, hvad en præference er. Før du læser videre, foreslår jeg, at du gør følgende:

Fold dine hænder foran dig, og læg mærke til, hvilken tommelfinger der er øverst. Prøv nu at folde dine hænder med den anden tommelfinger øverst.

Mit gæt er, at første gang du foldede dine hænder, var det ubesværet og naturligt for dig. Anden gang var du derimod nødt til at tænke over, hvad du gjorde, og måske blev det endda sådan lidt kejtet og besværligt. Det er præcis det, hele snakken om præferencer handler om. En præference er det, der falder dig helt naturligt, og som du end ikke tænker over.

Du kan sagtens tillære dig en adfærd, der er anderledes end din præference. Men det kræver, at du gør dig umage og bevidst er opmærksom på at handle anderledes, end du egentlig foretrækker. Jeg er som sagt gul – den eksperimenterende type, der trives vældig godt med knap så meget struktur, masser af rum til udvikling og idéer samt plads til at afsøge og afprøve nye veje. Måske netop derfor har jeg også været nødt til at tilegne mig nogle af de gode evner, der ligger ovre hos den grønne praktiker, der generelt er god til at organisere og strukturere – for ellers ville min undervisning og mine workshops gå helt skævt.

Whole Brain-modellen – hvad er dine præferencer?

Whole Brain-modellen er et præferenceværktøj med fire typer: den gule, grønne, røde og blå. Modellen fortæller om vores præferencer, dvs. vores typiske, naturlige og foretrukne måde at tænke og handle på. Vores præferencer har betydning for, hvordan vi tænker, føler, lærer og skaber mening.

Måske kender du allerede forskellige værktøjer til at typebestemme mennesker i arbejdssammenhæng. Personligt synes jeg, at mange af dem bliver en kende for detaljerede (men jeg er jo også gul) og derfor også svære at bruge i praksis.

Det dejlige ved Whole Brain-modellen er, at det er forholdsvis enkelt at forholde sig til dens fire typer. Du behøver som sådan ikke at kategorisere og forstå dine mødedeltagere indgående. Det er faktisk en stor hjælp blot at være opmærksom på, at de fire forskellige typer findes, og så tage højde for dem hver især i din planlægning og gennemførelse af møder.

De fire typer i Whole Brain-modellen

Der er fire typer i Whole Brain-profilen, som du kan læse nærmere om i nedenstående figur.

Prøv at se, om du kan finde din egen primære præference, men husk, at du indeholder alle fire typer. Typisk vil man have én til to stærke præferencer, hvilket også er dem, dine kolleger vil kunne genkende i dig. Du kan bruge ordene til at guide dig i forhold til at finde din stærkeste præference.


Hvilken type er du?

Måske har du allerede spottet din egen præferenceprofil.

Er du ham, der gerne vil have styr på de praktiske detaljer på forhånd, og bliver du irriteret, når tidsplanen på dagens møde skrider? Så er du den grønne praktiker.

Er du hende, der sidder og efterspørger data, der underbygger det, vi debatterer? Så er du overvejende blå.

Eller måske er du noget helt tredje.

Sådan tager du højde for Whole Brain-modellens fire typer i din mødeplanlægning

Hvis du selv er den grønne praktiker, så vil der være flere ting, du ikke naturligt vil have med i dine overvejelser, når du planlægger et møde. Men det er ting, som har betydning for, at det også bliver et godt møde for de andre præferencetyper.

Med Whole Brain-modellens fire typer in mente kan du skabe møder, der favner alle præferencer.
Nedenfor har jeg opsummeret et par gode råd, der hjælper dig til at tage højde for hver af de fire typer i din mødeplanlægning.

Den rationelle
Den eksperimenterende

Måder, du kan tage højde for den blå, rationelle mødedeltagers præferencer:

 • Skab en agenda med klare mål for temaer
 • Planlæg med analyse og kritiske drøftelser
 • Vis effektivitet
 • Fokusér på bottom line, og gør det kortfattet
 • Giv klare beskrivelser af mål
 • Skaf de nødvendige data og beregninger

Måder, du kan tage højde for den gule, eksperimenterende mødedeltagers præferencer:

 • Tillad tid til at arbejde ”ud af boksen”
 • Skab variation og mulighed for sjov
 • Skab tid til at brainstorme
 • Diskutér fremtiden og visioner
 • Skab begejstring
 • Diskutér ”de store billeder”/perspektiver
Den praktiske
Den relationelle

Måder, du kan tage højde for den grønne, praktiske mødedeltagers præferencer:

 • Respektér program og tid
 • Vær konsistent
 • Bliv på sporet, og undgå sidespring i snakken
 • Send et detaljeret program ud i god tid
 • Tag noter på plenumsnakke
 • Fordel klare roller blandt mødets deltagere: mødeleder, tidsholder, referent

Måder, du kan tage højde for den røde, relationelle mødedeltagers præferencer:

 • Lav ”check-ins”
 • Synliggør koblinger mellem deltagernes input
 • Opfordr alle til at bidrage – spørg!
 • Anerkend forskelligheden i idéer
 • Tillad tid til at dele og opbygge tillid
 • Tillad uformelle, spontane input


Selvfølgelig er ingen af os kun én type. Vi rummer tværtimod lidt af hvert. Men pointen her er, at elementer af både den blå, grønne, røde og gule profil sandsynligvis er til stede, hver gang du samler folk til et møde eller en workshop. Og så kan du jo lige så godt tage højde for det i din planlægning.