Article

Revurder feedback

– og se ting i et nytt perspektiv

Publisert

Desember 2019

Les artikkelen på engelsk

Author

Pernille Koch Erichsen

Alle snakker om fordelene ved å gi feedback. Men når en kollega kommer bort til oss og spør "Kan jeg gi deg feedback?", blir mange av oss litt utilpass. Hvorfor er det slik?

Når vi blir tilbudt feedback, sier vi gjerne ja fordi det forventes av oss. Men innerst inne tenker vi ofte: "Å nei! Hva har jeg gjort galt, nå?" eller "Jeg vil helst ikke ha noe feedback fra deg".
Hvorfor tenker vi sånn når feedback egentlig burde være en god ting?

Unngå å korrigere andre

Feedback blir ofte brukt til å korrigere andre på en slik måte at vi henvender oss til dem som om vi sitter på sannheten og de skal rette seg etter vår sannhet. Det er kanskje grunnen til at folk unngår feedback, for ingen liker å bli korrigert.

Hva hvis vi kan endre den gamle oppfatningen av feedback, hvor feedback blir ansett som noe vi gir andre fordi vi kjenner sannheten og den andre er "blind" for den? Eller bruken av hamburgermodellen, hvor vi innleder med å si noe pent, for deretter å avsløre "burgeren" (det vi mener den andre personen gjør feil) og avslutter med noe pent slik at det blir lettere for den andre å ta til seg feedbacken. Dette er bare et par eksempler på den gamle måten å gi feedback på, som mange av oss har lært i organisasjonene hvor vi jobber. Høres det kjent ut?

Hva om vi kunne gjøre feedback til en mer likeverdig dialog hvor vi er langt mer nysgjerrige på å forstå andres synspunkter? En dialog der vi er mer ydmyke og erkjenner at ingen er i besittelse av en sannhet. En måte å gi feedback på uten å korrigere eller "fylle dem opp som tomme glass", vil derimot vektlegge de sterke sidene og potensialet som allerede er til stede i personen. En slik form for feedback vil fungere som en hjelpende hånd for å hjelpe den enkelte til å vokse og utvikle seg enda mer.

Hvis du er enig i at ingen liker å bli korrigert, og at vi alle gjerne vil utvikle oss og vokse, er vi nødt til å revurdere feedback og se det i et nytt perspektiv.

Tre ideer til å revurdere feedback

Det gamle paradigmet holder ikke lenger. Det verst tenkelige scenarioet er at det gjør folk mindre motivert til å lære og utvikle seg. Derfor kommer jeg med tre enkle, men dristige ideer som forhåpentligvis vil gjøre det lettere å bevege seg bort fra det gamle feedbackparadigmet og mot et nytt paradigme der folk fører feedbackdialoger fremfor at noen blir korrigert eller korrigerer andre.

Idé 1: Se på feedback som en dialog

Første idé: Ikke kall det "å gi feedback", men "å føre feedbackdialoger"

Forskning har vist at når vi hører oss selv snakke og formulere oss, begynner vi å reflektere over det og blir både klokere og mer motivert til å lære og utvikle oss. Hvis folk skal kunne lære og utvikle seg gjennom feedback, må de derfor begynne å snakke sammen. Vi må slutte å "gi feedback" til andre og forvente at de bare sier "takk" før begge parter går videre med andre oppgaver. I stedet må vi gi rom for samtaler og løpende feedbackdialoger.

Idé 2: Bli kvitt feedbackmodellene

Andre idé: Vi har ikke bruk for feedbackmodeller, så la oss kvitte oss med dem!

Modeller er overflødige. Det eneste viktige i en feedbacksituasjon er å balansere vår evne til å forsvare et synspunkt med vår undersøkende evne når vi vil at folk skal utvikle seg og bli mer motivert til å lære. God feedback inneholder med andre ord spørsmål. Hvis vi begynner å stille flere spørsmål før, under og etter feedbacken, vil det skje noe magisk. Spørsmål som: "Hva ville være nyttig for deg å høre min mening om?" eller "Nå vet du hva jeg mener, og hvorfor det fungerte for meg, men hva var tanken bak å gjøre det du gjorde på møtet?"

I tillegg bør vi be andre om deres feedback oftere hvis vi også vil lære og utvikle oss. Før et møte kan vi for eksempel spørre: "Kan du gi meg feedback på hva som fungerer bra for deg under presentasjonen jeg skal holde? Spesielt den delen om å få budskapet gjennom til kunden, vil jeg gjerne høre din mening om."

Idé 3: Bruk feedback for å få andres synspunkter

Tredje idé: Vi må begynne å se på feedbackdialoger som unike muligheter til å kikke gjennom andre menneskers "nøkkelhull"

Hva mener jeg egentlig med det? Vel, jeg mener at vi har en tendens til å være "blinde" for andres synspunkter på enkelte områder, ettersom vi ser verden gjennom våre egne små "nøkkelhull".

Vi må være mer nysgjerrige i feedbackdialogene hvis vi virkelig vil hjelpe andre med å akselerere deres læring og utvikling. Dessuten må vi innse at det ikke bare er den personen som mottar feedback, som kan lære noe av dialogen. Tvert imot kan vi alle bli klokere. Feedbackdialoger er med andre ord en unik mulighet til å kikke gjennom andre menneskers "nøkkelhull" og se tingene i et nytt perspektiv gjennom andres øyne.

Lykke til med dine fremtidige feedbackdialoger!

Sources

Buckingham, M. and Goodall, A. (2019), "The Feedback Fallacyin Harvard Business Review

Buckingham, M. and Goodall, A. (2019), Nine Lies About Work, Harvard Business Review Press

Miller, W. R. and Rollnick, S. (2013), Motivational Interviewing: Helping people change, Guildford

Stone, D. and Heen, S. (2014), Thanks for the Feedback, Portfolio Penguin