Article

Planera för hållbarhet

Hur inkorporerar man ett företags hållbarhetsmål ner i leveranskedjans planering?

Authors

Hållbarhet är högst upp på agendan hos flera organisationer och planeringen av leveranskedjan spelar en nyckelroll i företags påverkan på miljön. Klimatförändringens agenda kommer kräva förändrade tankesätt och logistikledare kan påverka situationen. I denna artikel kommer vi presentera hur planering av leveranskedjan kan stötta ett företags gröna strategi men även var och hur man ska börja sin resa.

Vi står inför en accelererande miljökris som driver på och förändrar trenderna för hur leveranskedjor behöver hanteras. Klimatförändringarna är högst upp på den publika agendan och detta ökar investerares intresse för gröna företag. Externa intressenter kräver att företag levererar mer hållbara produkter och tjänster som bidrar till en grönare framtid. Kraven på företag från kunder, lagstiftare och investerare att ta sitt miljömässiga ansvar ökar. Många företag har definierat hållbarhetsmål som en del av deras strategi, inte bara för att uppfylla kraven från konsumenterna och att hålla sig på rätt sida av statens och EUs reglering men också som företagsmarknadsföring för att attrahera yngre talangfull arbetskraft.

Under många år har leveranskedjan optimerats efter lönsamhet för att bli så kostnadseffektiv som möjligt och driven av beslut som ökar det finansiella värdet av företaget. Idag har företag möjligheten av även optimera sin leveranskedja efter miljöpåverkan. Leveranskedjan har en stor påverkan på företags miljöpåverkan då de representerar mer än 80 % av växthusgasutsläppen för de flesta konsumentföretag. Många företag sätter hållbarhetsmål som en del av företagens strategi och som en logistikledare har du en viktig roll att ta.

Hållbarheten inom leveranskedjan kan differentieras i två olika perspektiv; strategisk nivå, företag kan designa leveranskedjans påverkan efter total CO2 påverkan och på operationell nivå, företag kan planera och utföra leveranskedjans aktiviteter på ett hållbart sätt. Denna artikel kommer fokusera på planering av leveranskedjan, även utförandenivån genom att dela insikter om hur företag kan styra sin leveranskedja på ett hållbarare sätt och hjälpa dem uppnå sina hållberhetsmål.

Hållbar planering av leveranskedjan

Klimatets agenda kommer kräva förändrade tankesätt inom många områden och planering av leveranskedjor är inget undantag. Ett uppenbart ställe att starta är att se företagets koldioxidsfotavtryck. När leveranskedjans fotavtryck är upprättat och nätverket mellan leverantörer, fabriker, lager och kunder är definierat, finns där en möjlighet optimera aktiviteten för att minska CO2 förbrukningen. Till exempel, valet av leverantörer eller transportsätt kommer ha stor påverkan på utsläppen. Om hållbarhet ska kunna driva beslut vid planering av leveranskedjan är det viktigt att de hållbara mål som finns i ett företags strategi kan bli konkreta för beslutstagare i organisationen. Det innebär att översätta de hållbara målen till konkreta mål precis som vid finansiella mål. Dessa kan då spåras övervakas som en del av processen att planera leveranskedjan.

Det finns stora möjligheter för företag att minska deras utsläpp genom att ha en stark planeringsorganisation som kan supportera leveranskedjans aktiviteter. Hållbarhetsämnet är ofta nära individers värden och personliga intressen så varför inte utnyttja detta inom er organisation? Detta kan uppnås genom att möjliggöra för varje individ att ta beslut som bidrar till en grönare framtid och då förankra förändringen i de dagliga planeringsaktiviteterna inom leveranskedjan. Till exempel, som illustrationen nedan visar, varje individ inom leveranskedjans organisation kan handla och direkt påverka planeten.

Genom att främja aktivism inom organisationen och bygga på energin och passionen från den enskilda individen, kan varje organisation göra stor skillnad. Från leveranskedjans planeringsperspektiv kan varje involverad intressent bidra till en organisations hållbarhetsresa och förändring, inte bara på en organisationsnivå men också mer på en personlig nivå.

Var börjar man?

Planering av leveranskedjan är generellt sett driven av lönsamhet, kundnöjdhet och effektivitet. Vi tror att miljöpåverkan måste in i ekvationen, genom att spela en viktig roll i beslutsprocessen som en del av leveranskedjans planeringsaktiviteter. Vi tror att mätning av koldioxid är grunden till att accelerera en organisations hållbarhetsresa. Då kan sedan beslut tas baserat på en prioritering där den faktiska effekten av en handling kan förutses.

Öppenhet är nyckeln till framgång vid planering av leveranskedjan och hållbarhet, på samma sätt som kostnads- och lönsamhetsöppenhet har drivit planeringsbeslut fram till idag. Att kunna bedöma koldioxidutsläppen av planeringsbeslut från starten till slutet av processen, med synlighet över leverantörsnivåer, lagernivåer och kunder är starten till en grönare planering. Företag måste ta hänsyn till leveranskedjans miljöpåverkan, inte bara inom ramarna av deras egen organisation (Scope 1 – Greenhouse Gas Protocol), men även påverkan från aktiviteter innan och efter deras egna aktiviteter (Scope 2 och 3 – Greenhouse Gas Protocol). Dagens leveranskedjor måste vara justerade och konsoliderade genom hela värdekedjan.

Planering av leveranskedjan innebär även samarbeten över gränserna, genom att han en dialog med leverantörer och kunder för att nå en grönare lösning. Även att prioritera leverantörer med gröna strategier som investerar I hållbara projekt och produktutveckling eller engagera kunder att nå sina hållbara mål.

Vi har sett att öppenhet är nödvändigt för att förstå utsläppens effekter på leveranskedjan och att agera baserat på det, men kan detta möjliggöras? Vi måste ha ett system med verktyg för att kunna förstå hur koldioxid associeras med planeringsbesluten i leveranskedjan. Digitalisering av leveranskedjan behövs och idag har vi teknologin som gör detta möjligt.

Teknologi kan möjliggöra en grönare planering av leveranskedjan

Så hur kan vi mäta hur väl organisationer presterar på sin hållbarhetsresa?

Inom hållbarhetsrapportering finns ett KPI som refereras till som ”Sustainable Performance Indicator” (SPI). SPIs kan användas av organisationer som ett verktyg för att mäta deras företags hållbarhetsprestationer, både nuvarande och kommande utveckling.

Valet av rätt urval SPIs måste vara prioriterat av företag som har hållbarhet högt upp på agendan. Att välja rätt SPIs kommer inte bara hjälpa organisationer att bedöma och mäta deras hållbarhetprestationer men även hjälpa till att kommunicera och implementera deras strategier på olika nivåer i organisationen. Därför måste urvalet av SPIs göras med noggrann eftertanke då de har stor påverkan på ett företags strategiska, taktiska och operationella planering av leveranskedjan.

När lämpliga SPIs har definierats behöver företagen mäta dem, rapportera baserat på dem och följa upp dem. Vilket naturligtvis kräver teknisk support.

Examples of SPIs for supply chain planning

Under de senaste åren har organisationer utvecklat mer och mer digitala processer hantering av leveranskedjan är inget undantag. I dagens volatila ekonomiska miljöer, krävs det att ledande företag utvecklar avancerade planeringssystem (APS) för att göra deras planering av leveranskedjan mer effektive, mottaglig för förändring samt strategisk. Så varför inte utnyttja denna teknologi för att ta in hållbarhetsutvecklingen in i ekvationen?

SAP Integrated Business Planning (IBP), ett förstklassigt verktyg för planering av leveranskedjan från SAP, kan enkelt hjälpa företag inom planering mot en mer hållbar leveranskedja. IBP erbjuder många verktyg som tar hållbarhet in i bilden.

  • Det kommer med en flexibel data modell som enkelt kan anpassas och göras reda att stödja en hållbar rapporteringsprocess.
  • Det stödjer samarbete mellan intressenter och tillåter öppenhet från start till slutet av hela leveranskedjans nätverk, vilket kan vara basen för mera upplysta och hållbara inköpsbeslut.
  • Det erbjuder simuleringar i realtid och planering med scenarier, vilket kan stödja utvärdering av miljöpåverkan av att till exempel välja olika transportsätt.

Utöver det, SAP IBP kommer med ett användarvänligt och intuitivt gränssnitt, Microsoft Excel, vilket gör det extremt enkelt att lära sig.

Olika vägar, samma mål

Olika företag har olika mognadsgrader när det kommer till processer inom företaget och detta gäller även för hållbarhet. Med det sagt, alla företag, stora som små, med produktion eller inköpsaktiviteter kan och borde starta sin hållbarhetsplaneringsresa.

Baserat på den nuvarande mognadsgraden och ambition kan företag göra sina aktiviteter mer hållbara genom olika initiativ.

Företag som precis har börjat sin hållbarhetsplaneringsresa kan börja smått, genom att använda nuvarande förmågor och verktyg för att rapportera deras hållbarhetspåverkan som en effekt av planering av leveranskedjan. Dessa företag borde fokusera på specifika områden inom leveranskedjan, till exempel, i stället för att involvera hela flödet börja med att samarbeta med deras direkta leverantörer.
Mer mogna organisation kan gå ett steg längre: börja använda mer avancerade verktyg och till exempel utvärdera underskiktet av leverantörers hållbarhetsinitiativ.

Företag som strävar efter att leda vägen för de andra kan göra ännu mer: implementera robusta verktyg, IT lösningar inkluderat, för att mäta SPIs och utvärdera leverantörers prestationer och utveckling över tid; genomföra en total bedömning av leveranskedjan för att bedöma var hållbarhetsinitiativ ska göras; integrera hållbarhetskriterier till inköpsprocessen och engagera sig i samarbeten inom industrin och bilda partnerskap, specifikt inriktade på att lösa problem som är för komplexa för det enskilda företaget.

Examples of initiatives at different maturity levels

När vikten av hållbara lösningar har blivit allt viktigare för framgångsrika företag, så kommer behovet för företag att sätta klara och relevanta mätvärden, för att mäta utvecklingen och nå hållbarhetsrelaterade behov från deras anställda, kunder och andra intressenter. Att börja någonstans är bättre än att inte börja alls, så oavsett mognadsgraden av ditt företags processer, börjar nu och progressivt utöka de hållbarhetsmålen som är satta.

Hör av er för att lära er mer hur vi kan assistera er inom er hållbarhetsplaneringsresa.

För din inspiration

Climate strategy playbook

En guide för hur man utvecklar tydliga och genomförbara klimatstrategier. 
Ladda ner vår playbook