Article

Intelligent træning som performance­parameter

Udgivet

Januar 2019

Download artiklen

Author

Just Bendix Justesen

Intelligent Træning er evidensbaseret fysisk træning, der øger effektivitet og trivsel og reducerer sygefravær for medarbejdere i både private og offentlige virksomheder.

Artiklen er skrevet i et samarbejde mellem Just Bendix Justesen, Implement Consulting Group og Syddansk Universitet.

Fakta: Intelligent Træning øger trivslen med 10% og produktiviteten med 10% samt reducerer sygefravær med op til 30%. Intelligent Træning som performanceparameter er fysisk træning bestående af en kombination af konditions-, styrke- og stabilitetstræning, alt efter hvilke skavanker, udfordringer og behov den enkelte medarbejder har. Medarbejderne skal minimum træne en time om ugen for at opnå den fulde effekt, og træningen kan godt opdeles i 2*½ time om ugen.

Implement Consulting Group har sammen med Syddansk Universitet og Videnscenter for Implementering af Strategisk Sundhed gennemført et treårigt forskningsprojekt på seks offentlige og private virksomheder med 400 kontoransatte (Justesen, 2015).

Forskningsprojektet er efterfølgende blevet gennemført i praksis på andre målgrupper, fx lagermedarbejdere, social- og sundhedsmedarbejdere og fabriksmedarbejdere, med samme resultater.

Ordinering af Intelligent Træning

Før Intelligent Træning kan ordineres, og resultater kan realiseres, skal følgende tre indsatser gennemføres. Alle tre trin er afgørende for at opnå effekten (øget trivsel og produktivitet og reduceret sygefravær).

 1. En grundig kultur- og barriereanalyse, hvor medarbejdernes arbejdsbelastninger og fysiske, kropslige, organisatoriske og praktiske barrierer afdækkes på den enkelte arbejdsplads. Kultur- og barriereanalysen består af observationer og interviews i medarbejdernes hverdagspraksis. Dvs. at vi følger medarbejdernes hverdag fra morgen til aften og evt. nat. Samtidig gennemgår vi vagtplaner og arbejdsgange i forhold til at indarbejde Intelligent Træning i det daglige arbejde uden at forlænge arbejdstiden for den enkelte medarbejder. Og ja, vi lykkes altid med at finde tid til Intelligent Træning i arbejdstiden, uden at det forlænger arbejdsdagen, sætter produktionen i stå eller skaber ringere kvalitet i vidensarbejdet.
 2. Fysiske sundhedstjek af ½ times varighed for alle medarbejdere på arbejdspladsen. Det fysiske sundhedstjek består som minimum af en konditionstest på cykel (Åstrands et-punkts submax-test med brug af Åstrands nomogram og korrektion for alder), blodtryksmåling, blodprøve (kolesterol, HDL og LDL), fedtprocent- og BMI-måling samt balancetest. Det er målingerne, vi skal bruge for at kunne ordinere Intelligent Træning, og hvis arbejdspladsen fx ønsker en bodyage-måling eller andet, skaber vi plads til det med viden om, at det ikke er målinger, vi skal bruge til ordineringen af Intelligent Træning.
 3. Evidensbaseret spørgeskema via NemID: Hver enkelt medarbejder modtager et spørgeskema pr. mail. Spørgeskemaet besvares via NemID og er anonymt. Det tager 15-20 minutter at udfylde spørgeskemaet. Spørgeskemaet består af spørgsmål vedrørende livsstil (kost og rygning m.m.), trivsel, skavanker og gener i muskler og led, forbrug af medicin, arbejdsevne, produktivitet m.m. Hvis jeres medarbejdere ikke har adgang til e-mail og/ eller har svært ved at læse, udfylder vi spørgeskemaet sammen med medarbejderen til det fysiske sundhedstjek.

Når alle tre trin er gennemført, modtager medarbejderen de samlede fund, anbefalinger og Intelligent Træning-programmet pr. mail i PDF-version (eller fysisk i hånden til sundhedstjekket, hvis medarbejderen ikke har adgang til mail og/eller har svært ved at læse). Intelligent Træning-programmet er dit helt eget personlige træningsprogram, som du tager med til din træner til næstfølgende træning.

Intelligent Træning i praksis

Intelligent Træning er en kombination af konditions-, styrke- og stabilitetstræning, alt efter hvilke skavanker, udfordringer og behov den enkelte medarbejder har. Medarbejderne skal minimum træne en time om ugen, og træningen kan godt opdeles i 2*½ time om ugen. Gennemgående for træningen er, at vi altid arbejder med høj intensitet. Dvs. vi forbedrer vores kredsløb og evne til at arbejde over tid (kondition og muskelstyrke) ved at arbejde ved 60-84% af vores maksimale ydeevne. Det er afgørende, at intensiteten er høj for at kunne opnå de unikke gevinster og dermed gøre fysisk aktivitet til et performanceparameter. Det kan godt tage et år eller mere, før jeres medarbejdere kan træne ½-1 time i træk med høj intensitet, hvilket er helt normalt.

Konditionstræning: Træning med høj intensitet (60-84% af maksimal ydeevne). Konditionstræningen kan bestå af boldspil, forskellige lege, cykling m.m. Medarbejderen og træneren finder sammen ud af, hvad konditionstræningen skal bestå af.

Styrketræning: Styrketræning med høj intensitet (60-84% af maksimal ydeevne). Øvelser til styrketræning af store muskelgrupper består af 5 forskellige øvelser: 1 for skuldre, 3 for maven og 1 for brystmusklerne. Intensiteten til styrketræning af store muskelgrupper er 60-80% af en maksimal gentagelse (RM). Frekvens: 3 sæt med 8 gentagelser. Afbrydelser: Medarbejderne instrueres af træneren i at skifte mellem øvelser konstant, hvilket i praksis betyder maksimalt 10 sekunders pauser mellem sættene. Øvelserne for nakke- og skulderstyrke består af shrugs, reverse flyers og arm abduction med det formål at øge styrke og udholdenhed og reducere hals- og skuldersmerte. Intensiteten til nakke- og skuldertræning er til smertegrænsen eller så tungt som muligt og med korrekt teknisk udførelse. Frekvens: 3 sæt af 8 gentagelser. Pauser: 1-2 minutters pause mellem sættene.

Funktionel træning: Øvelser til funktionel træning bliver udvalgt ud fra 9 forskellige øvelser: 5 for balancetræning og 4 for corestabilitetstræning. Funktionel træning har ingen krav til intensitet eller hyppighed. På følgende link kan du se et eksempel på et Intelligent Træning-program. Via linket har du også mulighed for at afprøve et testlink, hvor du kan se, hvordan ordineringen af Intelligent Træning fungerer i praksis.

Det skal være sjovt, og alle medarbejdere er med

Formålet med at udvikle Intelligent Træning som performanceparameter har været at udvikle en evidensbaseret træningsform, der både er sjov, foregår på arbejdspladsen sammen med alle ens kolleger og giver forretningsmæssig effekt (effektivitet, trivsel og reduceret sygefravær).

Vi ved fra hjerneforskning, at følgende fem faktorer er vigtige for at få mennesker til at deltage i Intelligent Træning og få dem til at blive ved med at deltage i træningen. Dvs. at de fem faktorer er en del af Intelligent Træning og bliver afdækket i trin 1 i kultur- og barriereanalysen (ordinering af Intelligent Træning).

Fra hjerneforskning ved vi, at fem faktorer er vigtige for at få mennesker til at deltage i Intelligent Træning og få dem til at blive ved med at træne.

1. Personligt: Træningsprogrammet er designet præcis efter dine behov og skavanker.

2. Nærhed: Træningen foregår altid på arbejdspladsen, og det er ikke nødvendigt med træningslokaler med forskellige maskiner. Min forskning og efterfølgende praksis har klart dokumenteret, at lokalerne til selve træningen ikke gør en forskel på resultaterne (øget trivsel og produktivitet og reduceret sygefravær). Dvs. at et stort rum, hvor der er plads til, at 8-12 medarbejdere kan træne ad gangen, skaber lige så gode resultater som et lækkert træningsrum. Udover medarbejdere og træner er store træningsbolde, vægte, elastikker og måtter det eneste, rummet som minimum skal bestå af.

3. Mening: ”Det er min træning, og jeg har indflydelse på gennemførelsen af træningen, herunder løbende progression i samarbejde med min træner” (løbende justering af ordineringen). Vi ved fra forskning i motivation (Pink, 2015), at der er tre ting, der motiverer os som mennesker: Formål, mestring og selvbestemmelse. Dvs. at vi som medarbejdere skal involveres i gennemførelsen og den løbende justering af træningen. Vi skal kunne se, at vi bliver bedre – dvs. at træningen virker. Og der skal være plads til, at jeg også får lov til at bestemme over min egen træning i tæt samarbejde med min træner. Fx at jeg prøver nogle andre træningsformer med viden om, at intensiteten er høj, eller at jeg fx træner for mig selv engang imellem.

4. Fællesskab: Træningen sker på mindre hold på 8-12 deltagere. Vi bliver som mennesker aldrig for gamle til at lege. Vi skal tværtimod huske at lege mere, jo ældre vi bliver. Træningen består altid af et legende element, hvor vi griner og har det sjovt sammen. Dygtige trænere laver forskellige sjove lege til hver træningsgang og sikrer samtidig, at du får trænet dit helt eget personlige træningsprogram, og at intensiteten er, hvor den skal være til hvert træningspas.

5. Relation: Der er altid en fysisk træner tilknyttet. Enten en bachelor i idræt eller en fysioterapeut med efteruddannelse i Intelligent Træning. Min forskning og efterfølgende praksis har klart dokumenteret, at deltagelsen i træningen falder, når træneren ikke er der, og resultaterne i form af trivsel, effektivitetsforbedringer og mindre sygefravær falder med det samme. Der skal derfor være en træner med på hver træningsgang, og vi kan ikke stoppe med at have en træner tilknyttet. Trænerne er professionelle trænere, og Intelligent Træning som performanceparameter er ikke et personale- eller foreningstilbud.

Kunsten at få alle med

Intelligent Træning er til alle medarbejdere i alle funktioner. Intelligent Træning forbedrer udførelsen af kerneopgaven og virksomhedens bundlinje og foregår derfor i arbejdstiden. Selvom Intelligent Træning foregår i arbejdstiden, må I ikke undervurdere, hvor svært det er at få alle medarbejdere med. I trin 1 i kultur- og barriereanalysen (ordinering af Intelligent Træning) starter vi arbejdet med at afmystificere Intelligent Træning og arbejder på at få alle medarbejdere og ledere med.

Med den grundige kultur- og barriereanalyse får vi mindst 80% af medarbejderne med. Dvs. mindst 80% får ordineret Intelligent Træning. Derfra hviler der et stort ansvar på lederne i forhold til at udøve sundhedsledelse. At gennemføre en grundig kultur- og barriereanalyse samt at arbejde med ledere og ledelsen (sundhedsledelse) er typisk ikke kompetencer, som sundhedsfaglige besidder. Efteruddannelse og mesterlære kan sikre, at sundhedsfaglige besidder kompetencerne og evnerne. Alternativt er det godt at få andre kompetencer i spil til denne opgave.

Er det også noget for medarbejdere, der i forvejen træner meget?

Intelligent Træning som performanceparameter er i høj grad også for medarbejdere, der i forvejen træner meget. Jeg ser både i min forskning og i mit arbejde i praksis, at medarbejdere, der træner for meget, ofte træner forkert og derved oplever negativ performance for dem selv og for virksomheden. Dvs. at skader, skavanker og overtræning giver negativ trivsel og produktivitet samt flere sygefraværsdage.

Samtidig har Intelligent Træning som performanceparameter også et socialt perspektiv, hvor medarbejdere træner sammen med nære kolleger og kolleger i andre afdelinger eller områder. Det er undervurderet, hvor meget en times træning sammen med kolleger alene gør for trivslen og samarbejdet i en afdeling eller virksomhed.

Syv gode råd til jer, der skal i gang med Intelligent Træning som performanceparameter på arbejdspladsen
 1. Intelligent Træning som performanceparameter skal ikke være tvang eller de klassiske anbefalinger med en løftet pegefinger. Intelligent Træning følger den nyeste adfærdsforskning, hvor medarbejdere skal prøve træningen  fire gange for at kunne forstå, hvad det handler om, og de kan så frit sige nej tak efter de fire træningsgange i samarbejde med nærmeste leder og træner m.fl.

 2. It-værktøjer er gode som støtteværktøjer, og træningsprogrammet, som medarbejderne får digitalt, er et eksempel på et godt støtteværktøj i arbejdet med Intelligent Træning og alle andre sundhedsindsatser, I sætter i gang på jeres arbejdsplads. It-værktøjer kan dog aldrig stå alene, da it-værktøjer ikke kan skabe vedvarende adfærdsændringer og/eller håndtere modstand.

 3. Intelligent Træning kan aldrig stå alene. Mine transformationer (implementering af trivsel og sundhed i Danmark) viser tydeligt, at det altid er nødvendigt at arbejde med både fysisk og mental  sundhed, herunder behandlingsordning og søvn. Det vigtigste er at komme i gang, og Intelligent Træning er det bedste sted at starte.

 4. Fysisk sundhed handler også om kompetenceudvikling, dvs. fysisk efteruddannelse og konstant kommunikation. Vi lever i en verden, hvor vi konstant bliver bombarderet med, hvad der er rigtigt og forkert i forhold til sundhed, samtidig med at industrien vil sælge produkter, der ikke altid er lige velmenende. Der er behov for, at medarbejderne løbende får information og viden om fysisk og mental sundhed, og den information og viden bør aldrig stoppe. Lige her kan et eller flere it-værktøjer være med til at gøre en forskel.

 5. Kan vi klare os uden det fysiske sundhedstjek? Nej – hvis I ønsker at opnå de forretningsmæssige effekter (øget produktivitet og trivsel samt reduceret sygefravær) er der ingen vej uden om det fysiske sundhedstjek, da det er afgørende i forhold til at ordinere den rigtige Intelligent Træning.

 6. Hvor tit skal vi gennemføre fysiske sundhedstjek og evidensbaseret spørgeskema? Mindst en gang om året for al fremtid, da Intelligent Træning som performanceparameter løbende skal justeres som alle andre arbejdsgange.

 7. Når I er lykkedes med at implementere Intelligent Træning og får træningen til at arbejde sammen med jeres behandlingsordning (kiropraktor, fysioterapi og adgang til psykolog m.fl.), kan I godt gange resultaterne, jeg har præsenteret jer for, med to.
  Læs mere i artiklen Implementering af sundhedsordningen for egne medarbejdere.

God arbejdslyst og træning.

Referencer

Mitchell et al. (2013) Financial Incentives for Exercise Adherence in Adults: Systematic Review and Meta-Analysis. American Journal of Preventive Medicine 45(5), 658-667.

Justesen, J. B. (2015) Workplace Health Promotion. Implementing physical activity at the workplace – a change project. Ph.d.-afhandling.

Pink, D. (2015) Motivation – Den overraskende sandhed om, hvad der motiverer os. L&R Business.

Sjøgaard, G., Justesen, J. B., Murray, M., Dalager, T. & Søgaard, K. (2014) A conceptual model for worksite intelligent physical exercise training – IPET – intervention for decreasing life style health risk indicators among employees: a randomized controlled trial. BMC Public Health 14, 652.