Event

Almedalen 2018

Förvalta och förnya – myndigheternas roll i innovationsarbetet och möta komplexa samhällsutmaningar

Seminarium och paneldebatt med KTH, Vinnova samt myndighetsrepresentanter från bl.a. Naturvårdsverket, Lantmäteriet, Havs- och vattenmyndigheten samt Stockholms Läns Landsting.

I dag spelar myndigheter en central roll i samhället som både förvaltare och innovationsaktör i komplexa samhällsutmaningar. De har väl preciserade förvaltningsuppdrag, men parallellt här med ställs allt högre krav på att de ska främja innovation. En uppgift som blir särskilt utmanande då förvaltning och innovation har olika verksamhetslogiker.

Myndigheters innovationsförmåga blir därför allt viktigare när nya lösningar på våra samhällsutmaningar ska utvecklas. En central frågeställning blir hur väl innovationsarbetet drivs inom myndigheterna och vad som utgör de kritiska framgångsfaktorerna för att lyckas.

Från Almedalen 2017: Innovation och förnyelse inom 112 svenska myndigheter. Vad utmärker dem som lyckas och vilka är framgångsfaktorerna?

Erfarenheter från lärande nätverk

Tillsammans med professorer från Kungliga Tekniska Högskolan driver Implement Consulting ett program under ett år med lärande nätverk med sex myndigheter. Här har myndigheterna fokus på att öka deras förmåga att driva innovation på ett systematiskt och uthålligt sätt.

Under Almedalsveckan har ni möjlighet att lyssna på myndigheternas erfarenheter, ambition, arbetssätt och framgångsfaktorer kopplat till deras innovationsagenda.

Det lärande nätverk bygger bl.a. på erfarenheter från en kartläggning av innovation och förnyelse inom 112 svenska myndigheter som vi genomförde tillsammans med forskare vid Kungliga Tekniska Högskolan på uppdrag av Vinnova. Resultaten gav nya insikter kring nuläget samt vad som skiljer de myndigheter som lyckas och de som inte lyckas med sitt innovationsarbete.

Lärande Nätverk för ökad innovationsförmåga

Praktisk information

Plats

Krukmakarens hus, Frälsningsarmén,
Mellangatan 21, Oscarssalen
621 56 Visby, Sverige 

Hitta på Google Maps 

Tid

2:e juli 2018
Kl. 13.30-14.30