Velkommen til

Implement 
Aarhus

Implement er et dansk konsulenthus baseret på skandinavisk kultur og værdier. Vi er 1100+ konsulenter på tværs af seks lande. Tilbage i 2018 åbnede vi i det jyske, og siden da er vi bare vokset. I dag er vi det stærkeste konsulenthus i Jylland med en stor, tværfaglig gruppe konsulenter, som arbejder tæt sammen med vores kunder, primært fra Jylland, Fyn og det nordlige Tyskland, om komplekse forandringsprojekter.

I Aarhus har vi til huse i det tidligere Ceres-bryggeri – og måske har vi en ting for bryggerier i Implement. I hvert fald ligger vores københavnske moderkontor i Tuborgs gamle bryggeribygninger.

Fra vores Aarhus-kontor hjælper vi kunder inden for fremstilling og produktion, handel, retail, regioner og kommuner og grøn omstilling med at gennemføre komplekse transformationsprojekter.

Vi tror på, at udfordringer kan være komplicerede – løsninger kan ikke

Hvad vores kunder kan forvente

I Aarhus har vi en stærk, lokal tilstedeværelse med en flok passionerede konsulenter bosiddende i hele Jylland. Vi hjælper både offentlige og private kunder inden for fremstilling og produktion, handel, retail, regioner og kommuner og grøn omstilling.

Vi kommer med perspektiver og løsningsmuligheder, der bringer vores kunder videre og trækker på både den lokale viden i Aarhus-kontoret og på hele Implements globale erfaringer og kompetencer.

Og så har vi fokus på effekt. Altid. Spørgsmålet er: Hvilken forandring vil kunden opnå?

 

Vores tilgang

Vi hjælper virksomheder med at løse de udfordringer, de står over for. Det gør vi med en dyb, tværfunktionel faglighed og forståelse for organisationen og de mennesker, der er i den.

Vi udforsker, udfordrer og udvikler de rette løsninger sammen med vores kunder og hjælper med at få dem til at virke i hverdagen, så I kan bevare løsningen og den viden, den har givet, i organisationen efterfølgende.

Vi evaluerer, tilretter og holder fokus der, hvor værdien skabes. Vi tror nemlig på, at vi skaber de bedste resultater ved konstant dialog, og at fokus på motivation og momentum er essentielt ved løbende implementering.

Royal Greenland

Hjælp til at reducere bias og forbedre nøjagtigheden i IBP hos en stor FMCG-kunde.

Royal Greenland ønskede at forbedre grundlaget for deres forecastproces for at optimere processen, gøre den mindre tidskrævende og forbedre forecastnøjagtigheden. Vi hjalp med at udvikle en ny proces baseret på enkle planlægningskoncepter, som kunne håndtere både baseline- og kampagneefterspørgsel samt statistiske prognoser. En segmenteringsmodel hjalp med at definere, hvordan de forskellige produkter skal forecastes, og hvilke produkter planlæggerne skal bruge deres tid på. En række nøgletal blev indarbejdet i forecastløsningen, og det hele resulterede i et markant forbedret forecast.

Projektet har resulteret i, at Royal Greenland har backsourcet ellers outsourcede forecasts, hvilket har ført til en forbedret nøjagtighed og omkostningsreduktion. Antallet af produkter, der forecastes manuelt, er blevet reduceret fra 60% til 25%, og disse produkter håndteres nu ved hjælp af statistiske prognoser. Forecastbias er blevet reduceret med 50% og forecastfejl med 22%.

Vil du vide mere om casen (engelsk tekst)?

En offentlige dansk styrelse

Udvikling af en højt præsterende styrelse. Styrelsen afgør nu flere sager om året, end der kommer ind, og får dermed sagsbehandlingstiden til at fortsætte med at falde.

Vi hjalp med at løbe en ny offentlig styrelse i gang og opnå en mere effektiv sagsbehandling. I projektet fokuserede vi på at udvikle direktionen til at blive et stærkt team, udvikle onboardingforløb, sikre kompetenceudvikling af medarbejderne samt understøtte den nye styrelses kultur samt arbejdsformer.

I dag afgør styrelsen flere sager om året, end der kommer ind, så sagsbehandlingstiden fortsætter med at falde. Sagsbehandlingen sker nu inden for den aftalte tarifnorm, og det giver styrelsen overskud til at arbejde med at reducere antallet af klagesager proaktivt – bl.a. ved at samarbejde om at lære af de sager, der fører til klager.

En global fødevarevirksomhed

Udnyttelse af de kommercielle muligheder i en allerede ambitiøs bæredygtighedsstrategi med mange initiativer.

Vi har hjulpet en global virksomhed inden for fødevareforarbejdning med at definere klare strategiske områder for bæredygtighed med et kommercielt fokus i markedet. Virksomheden har en stærk tilstedeværelse i Europa og på vigtige asiatiske markeder.

Med projektet fik virksomheden fastlagt en klar retning, der bygger på en eksisterende stærk performance. Som en del af projektet definerede vi også nye initiativer, så virksomheden bedre kan udnytte sit kommercielle potentiale med en mere grøn profil. For hvert fokusområde definerede vi den centrale målsætning og ambition samt klare kortsigtede roadmaps for at opbygge en position i markedet.

Et multinationalt energiselskab

Et energiselskab kommer tættere på at blive CO2-neutral vha. projekt, der skaber overblik over potentialerne for en CO2-reduktion på tværs af partnere i forsyningskæden.

Med et strategisk mål om at blive CO2-neutral ønskede et multinationalt energiselskab at etablere en tilgang til et samarbejde med deres hovedleverandører i hele forsyningskæden, der skulle halvere forsyningskædens CO2-aftryk (scope 3) inden 2032.

Projektet etablerede et faktabaseret grundlag for at kortlægge, hvilke fremskridt der sker i samarbejdet mellem partnere inden for logistik og produktion og på tværs af virksomhedens portefølje. Som en del af projektet udarbejdede vi en oversigt over potentialet for en CO2-reduktion på tværs af partnere i forsyningskæden og udviklede en metode til at sammenligne alle de vigtigste logistik- og produktionsvirksomheder i værdikæden. Desuden introducerede vi et ”grønt scorecard” til at følge fremdriften i reduktionsinitiativerne samt kortlægge, hvilke initiativer der kan bruges på tværs af projektporteføljen.

En global produktionsvirksomhed

Design af et nyt koncept for indgående logistik på tværs af alle segmenter i forsyningskæden reducerer virksomheds net working capital og forbedrer leveringsevnen.

Vi har hjulpet en global produktionsvirksomhed med at designe et nyt koncept for indgående logistik på tværs af alle segmenter i forsyningskæden. Ambitionen var at reducere net working capital og forbedre leveringsevnen ved at opnå en leveringstid på maksimalt fem dage for indgående leverancer.

Som resultat af projektet udviklede vi et fuldt koncept for fem dages leveringstid (5DDT), der dækker alle relevante indgående flow af materialer. Konceptet omfattede også en trinvis tilgang til at definere det rette setup for hver enkelt forsyningssituation og en tilgang til samarbejde og tættere integration i forhold til leverandørerne for at opfylde målene i 5DDT. Vi dokumenterede konceptet i en fælles håndbog, som de 25 involverede interessenter godkendte, og dermed sikrede de bred involvering og ejerskab i alle forretningsenheder.

En producent af fødevareingredienser og industrielle enzymer

Støtte til en verdensførende kunde i at øge effektiviteten i forsyningskæden, hvilket resulterede i omkostningsoptimering og forbedret kundeservice.

Kunden er en verdensførende producent af fødevareingredienser, industrielle enzymer og hjælpestoffer. De ønskede at implementere en generisk S&OP-proces i hele organisationen, men med værktøjer, der var fleksible nok til at omfatte forskellige modenhedsniveauer. Den nye S&OP-proces skulle være bæredygtig med henblik på fremtidige forbedringer og måtte ikke bringe deres kundeservice i fare.

På baggrund af projektets resultater blev der implementeret en ny S&OP-løsning med en månedlig gennemgang af produkterne, forecastet, supply og kapacitet og til sidst et executive beslutningsmøde. Effektiviteten i forsyningskæden blev øget, hvilket resulterede i omkostningsoptimering og forbedret kundeservice. Kunden reducerede med andre ord mere end 90% af de omkostninger, der skyldtes hasteordrer, og øgede samtidig forecastnøjagtigheden fra 50% til 80%, øgede leveringssikkerheden fra 70% til 98% og reducerede arbejdskapitalen med 10%.

Teamet 

Vi er mere end 70 konsulenter, der med rod i det jyske har skabt et stærkt fællesskab omkring vores base i Aarhus.

Vi er en skøn blanding af unge og ældre, nyuddannede og erfarne og alt derimellem. Vi kan godt lide at dykke ned i vores forskellige fagligheder, som vi sammen bringer i spil, når vi skal skabe effektfulde forandringer, der gør vores kunder dygtigere og stærkere.

Vores forskellige fagligheder gør os i stand til at løse problemstillinger på tværs af alle funktionelle områder.

Vores kultur

Vi kommer hinanden ved. Og giver plads til forskelligheder. Til fagnørden, til den nybagte forælder, til den nyuddannede, til den erfarne. Fælles er, at vi alle brænder for det, vi laver. Med mere end 70 kolleger er der plads til at udfolde din nysgerrighed og faglighed – uanset om du er ekspert i bæredygtighed, forsyningskæder, digitalisering, transformationer, ERP-systemer, offentlig velfærd eller strategier.

Vores kultur er defineret af autonomi og frihed til at vælge. Hos os er der få regler og du sætter selv rammerne for dit arbejdsliv. Du vælger din egen leder og bidrager til det, der motiverer dig. Mulighederne for at præge og aktivt tage del i det sociale liv på kontoret er mange. Vi finder vores egen balance mellem arbejde og fritid, mellem familie og PowerPoints.

Her siger vi hej til hinanden. Vi tager os selv med på kontoret. Vi går til møde i “Helmig”, “Malmros” og “Dickow”. Og vi siger god weekend til hinanden om fredagen.

Læs mere om Implements overordnede værdier her.

Som fremtidig kollega kan du forvente

…at blive taget imod med åbne arme på et kontor, der vækster og samtidig fastholder en hjemlig følelse. Her elsker vi at finde vores egne veje – og gør en dyd ud af at skabe de bedste rammer for en god opstart, løbende udvikling og socialt samvær.

Vi vil være det bedste sted for de bedste folk, og dét investerer vi tungt i. Hos os stopper du aldrig med at lære. Du får sparring fra et hav af dygtige kolleger, konstant træning inden for en bred vifte af områder og løbende feedback fra dit team. Og nævnte vi, at vi har lavet vores eget interne universitet – Implement University – som sikrer, at du altid er opdateret om den nyeste viden og værktøjer?

Vi er et kontor fyldt med passionerede, nysgerrige og nørdede kolleger, der gerne vil vide, hvem du er, hvad du brænder for, og hvordan de kan bidrage til din rejse. Og den rejse er spændende, vild og lærerig.

Og hey, fik vi nævnt at du selv vælger din egen leder?

Så kast dig ud i det, tag imod det med åbne arme, og find din egen vej hos os, hvor du kan realisere dit fulde potentiale.

Vi ved godt, at det er store ord at leve op til – men vi synes, at du skulle komme ud til os og opleve det.

Mød Rolf og hør ham tale om autonomi

Mød Susan, der arbejder med cybersikkerhed

Mød Rolf og hør ham tale om fleksibilitet

Mød Amélie, der arbejder med energi og klima

Ansøg uopfordret

Vil du gerne være en del af vores Aarhus-kontor, men kan du ikke finde en stilling, der lige matcher din faglighed? Så tøv endelig ikke med at sende os en uopfordret ansøgning!

Vi kigger løbende alle uopfordrede ansøgninger igennem og vurderer, om det lige netop er dig, vi har brug for i vores voksende team.

Ansøg her
Ledige stillinger på alle kontorer
Implement Consulting Group P/S

Ceresbyen 75, 5. sal
8000 Aarhus C
Danmark

T: +45 4586 7900
E: aarhus@implement.dk

Find os på Google Maps

CVR-nummer.: 32767788

Find vej

... til vores kontor i Aarhus

Vores Aarhus-kontor har til huse i Ceresbyen 75 på 5. sal.

Kontoret ligger i krydset mellem Silkeborgvej, Viborgvej og Thorvaldsensgade, og det er nemt at komme til med både bus, tog, bil og til fods.

Hvis du kommer i bil, kan du parkere lige under vores kontor i det underjordiske parkeringshus Q-Park Ceres (det ligger på Ceres Allé 2), eller du kan parkere i gaderne omkring kontoret. Her er parkering begrænset til 2 timer med p-skive.

Sæt ansigt på Implement i Aarhus

Andreas Bitsch Knudsen

Christian Kampmann Ladegaard

Julie Gravgaard Laursen

Lasse Dalgaard Jensen

Marianne Ellen Bayer Lenbroch

Marie Overgård Christensen

Sanne Lund Jensen

Thomas Søgaard Sørensen

Tobias Alexander Markussen