Change with Impact

Tilsyn på socialområdet

Bliv klar til et nyt tilsyn på det specialiserede socialområde

Fra 1. januar 2014 flyttes tilsynsopgaven over til fem tilsynskommuner. Det kræver en ny organisering i den enkelte kommune. Implement Consulting Group kan hjælpe jer med at bruge anledningen til at forny jeres egen dialog med botilbuddene om blandt andet kvalitet og sikkerhed.

Tilsyn på socialområdet

Mange kommuner har de senere år styrket arbejdet med kvalitet og sikkerhed på botilbuddene for personer med handicap eller sindslidelse. Kommunens løbende tilsyn har ofte både fungeret som en kvalitetskontrol og som en kanal til den vigtige dialog med de decentrale enheder. Fra 1. januar 2014 flyttes tilsynsopgaven over til fem tilsynskommuner. Det medfører en række ændringer i relationen mellem den kommunale forvaltning og de enkelte botilbud, som begge parter bør forberede sig på.

Relationen mellem kommune og botilbud suppleres fra 2014 med en ekstern tilsynskommune som tredje part

Tilsyn på socialområdet

Fokus på kvalitet og sikkerhed

Det enkelte botilbud skal fortsat indgå i et tæt samarbejde med egen fagforvaltning og kommunalbestyrelse, men nu også være i dialog med den nye tilsynsenhed, der er forankret i en anden kommune.

  • For den kommunale topledelse betyder det, at den klassiske tilsynsopgave nedtones – samtidig med at kommunen skal være forberedt på at få andre øjne på kvaliteten af sine tilbud på det specialiserede område.   Som forberedelse til den nye tilsynsmodel kan Implement tilbyde kommunen et tretrinsforløb, som foregår i tæt samarbejde med botilbuddenes ledere og nøglemedarbejdere. Målene med de tre trin er:
  • At identificere punkter, hvor der er behov for særlig opmærksomhed på kvalitet og sikkerhed
  • At kortlægge og vurdere de eksisterende mekanismer til kvalitetssikring
  • At udvikle en ny model for styring og udvikling – i samspil mellem for- valtning og decentrale enheder  

Dyb erfaring på området

Implements konsulenter har gennem mange år beskæftiget sig med det specialiserede voksen-, handicap- og børneområde. I møder derfor konsulenter, der kender de særlige forhold på området indgående – såvel på politisk niveau som fra hverdagen i forvaltning og decentrale tilbud.

Implements konsulenter har blandt andet bidraget til:

  • At udvikle nye styrings- og tildelingsmodeller
  • At opstille politiske mål for indsatsen ud fra beskrivelser af det ønskede serviceniveau
  • At screene sager for at vurdere kvalitet i sagsbehandling og sagsgange samt afdække behov for kompetenceudvikling
  • At udvikle og implementere nye principper og arbejdsgange i visitationen

Featured clients

KMD
How a new and powerful project organisation transformed the company
In just two years, KMD has adapted to completely new market and investor demands. This was achieved by transforming a chaotic myriad of projects into a transparent, value-driven portfolio overview spearheaded by capable project managers. The effect is increased internal satisfaction combined with multi-million savings obtained through a tighter focus on costs and optimisation of project execution.
Business case culture at Copenhagen Citizen Service
Development of business case culture
Copenhagen Citizen Service is spearheading a large number of digitisation projects in the City of Copenhagen, where there is a demand for more efficient work procedures. In cooperation with Copenhagen Citizen Service, Implement designed a training programme where we worked with the method on actual cases, thus anchoring and ensuring ownership of the method in Copenhagen Citizen Service.