Change with Impact

Strategisk velfærdsinnovation

Gør besparelser til en fælles innovationsproces

Billigere drift, bedre løsninger og større ressourcebevidsthed. Det kan blive resultatet af at involvere medarbejdere og ledere grundigt i at udmønte en fastlagt besparelse bedst muligt.

Strategisk velfærdsinnovation

Når besparelser meldes ud til decentrale institutioner, sætter det let en defensiv proces i gang – med intern modstand og indbyrdes kampe om, hvor pengene skal findes. Men sådan behøver det ikke at være.

En besluttet besparelse kan tværtimod bruges som anledning til at tænke åbent og offensivt om, hvordan arbejdet kunne tilrettelægges bedre. Det kan I gøre ved at inddrage ledere og medarbejdere på den enkelte institution i at udvikle idéer til, hvordan organisationen kan gøres mere effektiv. Det er kernen i Implements værktøj Strategisk velfærdsinnovation, som flere kommuner har brugt på både skole- og ældreområdet til at skabe varige positive effekter for både økonomi og service.

Involvering af medarbejderne er nøglen

Formålet med et sådant innovationsprojekt er at udnytte den store indsigt, institutionens ledere og medarbejdere har i, hvordan tingene kan gøres smartere, og hvor besparelserne går mindst ud over kerneopgaven. Samtidig giver den tætte involvering et stærkere ejerskab til processen samt gør det lettere at implementere ændringerne og opnå de ønskede resultater.

Implement bygger denne type projekter på fire grundlæggende principper:

  • Besparelsens størrelse skal være meldt ud fra starten, så alle kender og forstår målet
  • Alle kræfter og idéer i organisationen skal mobiliseres – det skal ikke være et projekt for særligt udvalgte
  • Det er vigtigt at skabe et fælles overblik over økonomien i driften, så alle kan se, hvad institutionen bruger pengene på
  • Fokus skal fastholdes på konkrete forandringer og på, hvordan de implementeres i praksis

Med udgangspunkt i principperne gennemføres en proces i følgende tre faser: idéudvikling, konkretisering og implementering (se model). Hver fase tager typisk tre dage, men varigheden kan tilpasses formålet.

Strategisk velfærdsinnovation

Featured clients

KMD
How a new and powerful project organisation transformed the company
In just two years, KMD has adapted to completely new market and investor demands. This was achieved by transforming a chaotic myriad of projects into a transparent, value-driven portfolio overview spearheaded by capable project managers. The effect is increased internal satisfaction combined with multi-million savings obtained through a tighter focus on costs and optimisation of project execution.
Business case culture at Copenhagen Citizen Service
Development of business case culture
Copenhagen Citizen Service is spearheading a large number of digitisation projects in the City of Copenhagen, where there is a demand for more efficient work procedures. In cooperation with Copenhagen Citizen Service, Implement designed a training programme where we worked with the method on actual cases, thus anchoring and ensuring ownership of the method in Copenhagen Citizen Service.