Change with Impact

Professionel projektadfærd giver effekt på bundlinjen (in Danish)

Undersøgelse af danske organisationers udviklingsevne

Implement Consulting Group har gennemført en omfattende undersøgelse af danske organisationers udviklingsevne. Undersøgelsen giver et klart billede af, hvordan højt performende organisationer lykkes med at have en succesfuld praksis omkring deres udviklingsinitiativer/-projekter.

Professionel projektadfærd giver effekt på bundlinjen (in Danish)

Overordnet viser undersøgelsen, at high performers har en klar strategisk retning, følger op på deres projekters effekt, lukker de projekter, der ikke skaber værdi, og skaber sammenhæng mellem organisationens strategiske mål og projekternes mål. High performers tager ansvar og træffer rettidige beslutninger i styregrupperne og giver samtidig mandat til projektlederen.

High performernes praksis adskiller sig ved at have et fælles sprog for projekteksekvering, som de ikke blot uddanner i, men rent faktisk benytter aktivt i deres projekter. De lykkes med at arbejde ”minimalistisk, men militaristisk” – få, men gode og udbredte standarder, og de har typisk en projektmodel, der anvendes hver gang. Ofte suppleret med et centralt projektkontor, hvor ansvaret for standarder, projektmodel og uddannelse er forankret.

Se de centrale resultater af danske organisationers udviklingsevne

Hvordan opnår højt performende organisationer effekt, og hvordan du kan undersøge din organisations udviklingsevne?

Læs eller download samlet rapport om undersøgelse af danske organisationers udviklingsevne

Resumé af rapport om undersøgelse af danske organisationers udviklingsevne

Eksempel på modenhedsmåling af egen organisation

Kontakt Michael Ehlers, meh@implement.dk eller Jesper Krøyer Lind, jli@implement.dk, hvis du ønsker at lave en modenhedsmåling i din organisation.

Jesper Krøyer Lind
Jesper Krøyer Lind
+45 3085 8002

Featured clients

KMD
How a new and powerful project organisation transformed the company
In just two years, KMD has adapted to completely new market and investor demands. This was achieved by transforming a chaotic myriad of projects into a transparent, value-driven portfolio overview spearheaded by capable project managers. The effect is increased internal satisfaction combined with multi-million savings obtained through a tighter focus on costs and optimisation of project execution.
Business case culture at Copenhagen Citizen Service
Development of business case culture
Copenhagen Citizen Service is spearheading a large number of digitisation projects in the City of Copenhagen, where there is a demand for more efficient work procedures. In cooperation with Copenhagen Citizen Service, Implement designed a training programme where we worked with the method on actual cases, thus anchoring and ensuring ownership of the method in Copenhagen Citizen Service.