Change with Impact

Proaktiv velfærdsstyring (in Danish)

Målret indsatsen og reducér omkostningerne med proaktiv velfærdsstyring

Opnå omkostningsreduktioner og forbedret livskvalitet, egenomsorg og funktionsevne hos de mest omkostningstunge borgere gennem proaktiv sundhedsstyring.

Proaktiv velfærdsstyring (in Danish)

Gruppen af omkostningstunge og meget indsatskrævende borgere stiger støt i takt med den generelle demografiske udvikling. Disse borgere har ofte komplekse problemer og modtager forskellige typer af indsatser og ydelser fra det offentlige, og selvom de kun udgør en meget lille del af befolkningen, optager de ca. 30% af de kommunale udgifter.

Implement Consulting Group har udviklet konceptet proaktiv velfærdsstyring, der er specielt designet til at hjælpe med at målrette indsatser til denne gruppe borgere. Fundamentet i dette arbejde er en analyse af målgruppen for at skabe viden om, hvor mange og hvilke kommunale udgifter disse borgeres behov lægger beslag på. Afhængig af situationen kan analysen dække over et eller flere forvaltningsområder, fx beskæftigelsesområdet, sundhedsområdet og socialområdet. Med udgangspunkt i vores erfaringer og dokumenterede viden på området kan vi med proaktiv sundhedsstyring hjælpe med at udvikle målrettede indsatser over for målgruppen.

Proaktiv sundedsstyring

Michael Daugbjerg, Implement Consulting Group
Michael Daugbjerg
+45 5138 7425

More on process improvement