Playbook om programledelse i den offentlige sektor

Vores erfaringer med programmer udfoldes nu i version 2 af en egentlig Playbook, der beskriver hvilke konkrete aktiviteter og beslutninger der skal gennemføres for at etablere, gennemføre og evaluere et program, inden det nedlukkes.

Playbook om programledelse i den offentlige sektor

Inspiration til programlederen

Denne drejebog giver professionel inspiration til dig, der er ansvarlig for at gennemføre et større forretningsmæssigt forandringsprogram i den offentlige sektor. Du får fx hjælp til at blive klar over, hvilke skridt der skal tages først, hvilke interessenter du skal involvere hvornår, samt hvordan du bedst fastholder programmets overordnede mål.

Indhold

Drejebogens formål er at gøre dine opgaver som programleder tydelige – hele vejen fra den strategiske udfordring til den endelige gevinstrealisering. Du bliver ført sikkert igennem følgende fire faser, der tilsammen giver dig det afgørende overblik:

1) At identificere programmet.

2) At etablere programmet.

3) At lede programmets bølger.

4) At lukke programmet.

Hver af disse faser beskrives konkret med de vigtigste milestones, og du får stillet de styrende spørgsmål, du skal bruge, til at håndtere processerne i komplekse programmer på den mest enkle måde.

Effekt

Du kan alt efter behov bruge drejebogen på forskellige måder. Som inspirationskilde. Som opslagsværk. Eller som en decideret ”trin for trin”-guide. I alle tilfælde vil den kunne effektivisere din ledelse af det program, i søsætter, ved fx:

  • At skabe et fælles sprog for afgørende initiativer
  • At sætte fokus på at realisere programmets ønskede gevinster
  • At sikre en sammenhængende leverance fra start til slut
  • At styrke overblikket over ejerskab og beslutningsprocesser

Du kan læse mere om drejebogen og de fire faser i præsentationen.

Værktøjskassen

Koblet til drejebogen findes en værktøjskasse med 13 praktiske råd, der hjælper din organisation med at gennemføre de fire faser effektivt.

Læs mere om værktøjskassen her: