Change with Impact

Nye udbudsregler i kommunerne

Bedre udbud på ældreområdet

Nye enklere udbudsregler gør det lettere at samarbejde med private leverandører. Implement kan guide jer sikkert gennem alle udbuddets faser.

Nye udbudsregler i kommunerne

I april 2013 trådte nye regler i kraft, der skal gøre det enklere at tilbyde borgerne et frit valg og gennemføre udbud på ældreområdet. Hvis I tilrettelægger udbudsprocessen rigtigt, kan I få fuldt udbytte af de nye regler og samtidig udvikle jeres samarbejde med de private leverandører. Dermed kan I høste de maksimale gevinster for både kvalitet og økonomi – til gavn for både borgere og medarbejdere.

De nødvendige kompetencer

Implement kan tilbyde hele viften af erfaringer og kompetencer, det kræver at håndtere processen – lige fra forberedelse af udbudsmaterialet over vurdering og valg af leverandører til implementering.

I nogle tilfælde kan der desuden være behov for at supplere den klassiske udbudsproces med ekstra elementer. Et af dem, Implement har gode erfaringer med, er et såkaldt ”idéudbud”, hvor man tidligt i processen involverer leverandører og brugere i at udvikle et godt fundament for et kommende samarbejde.

I andre tilfælde har Implement med succes bistået kommunen med at afgive et professionelt kontrolbud. Det er ikke blot med til at sikre, at kommunen opnår de ønskede resultater med udbuddet. Med en ordentlig inddragelse af ledere og nøglemedarbejdere på det udbudte område kan det også styrke kvaliteten og effektiviteten i den kommunale organisation.

En succesfuld udbudsproces kræver en professionel håndtering af alle forløbets faser 

Udbud i kommunerne