Implement i Almedalen

I Almedalen fokuserar Implement på samhällets stora utmaningar

I Almedalen kan du träffa Implements experter. På våra seminarier fokuserar vi på utmaningarna inom sjukvården , omsorgen och socialtjänsten. Vi leder workshops och är moderatorer på en rad arrangemang

I Almedalen kan du träffa Implements experter. På våra seminarier fokuserar vi på utmaningarna inom sjukvården , omsorgen och socialtjänsten. Vi leder workshops och är moderatorer på en rad arrangemang

När bara en tredjedel av alla förändringar ger önskad effekt behöver man arbeta annorlunda. Att arbeta annorlunda är också nyckeln till många av de utmaningar som välfärden står inför.

Kom och lyssna och medverka!

Vårt genuina fokus på att verkligen skapa effekt i de organisationer vi arbetar tillsammans med ger resultat. På våra seminarier i Almedalen pratar vi om våra uppnådda resultat och de metoder vi arbetar med – utifrån konkreta uppdrag genomförda tillsammans med våra kunder i välfärdens tjänst. Kom och lyssna och medverka!

5/7 2016, 14:00 - 14:45: DAGS FÖR VIP-TJÄNSTER I KOMMUNEN?

6/7 2016, 11:30 - 12:30: ETT PARADIGMSKIFTE PÅ GÅNG?

Andra seminarier där Implement deltar

4/7 2016 13:00 - 13:45
DIGITALISERING OCH KLIMAT – INNOVATIONER OCH CIRKULÄR EKONOMI

Donnersgatan 6
Sverige i Världen

Hur kan en klimatvänlig och hållbar ekonomi bli möjlig enligt målen i Agenda 2030? Vad finns det för kopplingar mellan digitalisering och en utveckling mot cirkulär ekonomi?

Medverkande: Darja Isaksson, digitaliseringsstrateg och årets mäktigaste opinionsbildare 2016, Ziggy Creative Colony. Anders Wijkman, ordförande och senior rådgivare, Miljömålsberedningen, Global Utmaning. Anna Felländer, digitaliserings- och framtidsekonom, Swedbank. Alexander Crawford, moderator och processledare, Global Utmaning.

4/7 2016 15:00 - 15:45
FINNS DET PLATS FÖR FINANSSEKTORN I ETT HÅLLBART SAMHÄLLE?

Global Utmaning, Ålands landskapsregering
Holmen, H601
Vid fartyget M/S Michael Sars

Med FN:s Agenda 2030 har världens länder pekat ut riktningen för samhällsutvecklingen. Har finanssektorn en plats i en hållbar värld? Frågan belyses ur en mångfald av perspektiv: investering, bank, konsument och politik. Vi utgår från en granskning av de svenska bankernas hållbarhetsarbete.

Medverkande: Hanna Begler, politiskt sakkunnig, Finansdepartementet. Jakob König, projektledare, Fair Finance Guide. Peter Wiklöf, vd, Ålandsbanken. Daniel Dellham, chef sustainability consulting, KPMG Sverige. Alexander Crawford, processledare och moderator, Global Utmaning.

5/7 2016 08:30 - 09:15
HUR SKA EUROPA TA SIG UR KRISEN?

Strandvägen, H526
Europahusets paviljong

Europas kriser har avlöst varandra kring samarbete, klimat, ekonomi och migration, och dessa utmaningar kastar nytt ljus på Sveriges relation med och roll i Europa. Hur ska Europa ta sig ur krisen?

Medverkande: Birgitta Englin, senior rådgivare, Global Utmaning. Håkan Jonsson, europadebattör och tidigare eu statssekreterare, Hallvarsson och Halvarsson. Katarina Areskoug Mascarenhas, chef, EU-Kommissionens representation i Sverige. Negra Efendić, journalist, SvD. Alexander Crawford, moderator och processledare, Global Utmaning.

Dag: 5/7 2016 15:30 - 16:30
SKILLNADEN MELLAN STAD OCH LAND – BANK, PENGAR OCH BOSTAD

Landshypotek Bank
Hästgatan 2

Finns det olika behov och olika synsätt i dessa frågor beroende på var människor bor? En ny opinionsundersökning visar skillnaden mellan stad och land när det kommer till synen på banktjänster, pengar och bostad. Utgångspunkten för en paneldiskussion bygger på en ny opinionsundersökning framtagen av Novus. Ses bostadsköp som en ekonomisk investering i både stad och land? Är synen på bankens samhällsuppdrag olika i stad och på landsbygd? Pratar vi för mycket om bostäder i Sverige idag? Påverkar förutsättningarna för ta lån människors möjligheter att bo i hela landet?

Medverkande: Liza Nyberg, VD, Landshypotek Bank. Ingrid Eiken, VD, Mäklarsamfundet. Åsa Eriksson (S), Kommunstyrelsens ordförande i norbergs kommun. Niklas Wykman (M), Ledamot Arbetsmarknadsutskottet. Marcus Persson, Politisk redaktör, Östersunds-Posten. Alexander Crawford, moderator.

Implements team i Almedalen

  • Anders Baude: Rådgivare vid strategiska förändrings- och transformationsprocesser i komplexa organisationer och system.
  • Jonas Winqvist: Fokus på organisations- och verksamhetsutveckling med styrnings- och effektivitetsfrågor.
  • Dag Norén: Tjänste- och organisationsutveckling samt omvärldsanalys med särskilt fokus på kvalitet och effektivitet inom vård och omsorg.
  • Michael Eklund: Fokus på digitalisering och IT, utvecklingsstrategier och implementering, ledningsprocesser och styrmodeller, kommuner
  • Alexander Crawford: Omvärldsanalys med fokus på globala frågor, processdesign, strategiutveckling och implementering