Generel projektledelse (9 dage)

Implements uddannelser udbudt på statens rammeaftale for projektledelse

Generel projektledelse giver dig det stærkest mulige fundament for at lede succesfulde projekter i staten

Generel projektledelse

Uddannelsen er opbygget af 5 moduler, der hver især giver dig de bedste værktøjer og metoder inden for forskellige projektledelseskompetencer. Du får en helhedsforståelse for de særkender, der karakteriserer projektarbejdsformen, og opnår den rette teoretiske viden og de krævede kompetencer for at kunne varetage projektlederrollen på daglig basis, herunder etablering af projektgrupper og det at lede dem. Både teori og praksis i form af værktøjer bliver afprøvet i projekthverdagen.

Overblik over uddannelsen

 • Modul 1: Projekter, deres organisering og rollen som projektleder (1 dag)
 • Modul 2: Grundlæggende projektværktøjer (2 dage)
 • Modul 3: Ledelse af projektgruppen og opstartsseminar (2 dage)
 • Modul 4: Forandringsledelse, forandringskommunikation, og hvordan man udøver indflydelse som projektleder (2 dage)
 • Modul 5: Gevinstrealisering og aktiv projektledelse (2 dage)

Eksamen

Ved gennemførelse modtager du et underskrevet kursusbevis. Forløbet kan endvidere afsluttes med 2 eksamensformer:

 • Online multiple choice-eksamen med feedbackrapport
 • Udvidet praksiseksamen med caseløsning og individuel feedback

Kursusdatoer for 2016

Forårskursus (I foråret 2016 kører Generel Projektledelse med 4 moduler i stedet for 5 - se nærmere på CAMPUS)

 • Modul 1: 18. og 19. maj 2016
 • Modul 2: 31. maj og 1. juni 2016
 • Modul 3: 14. og 15. juni 2016
 • Modul 4: 20., 21. og 22. juni 2016

Efterårskursus

 • Modul 1: 17. august 2016
 • Modul 2: 31. august og 1. september 2016
 • Modul 3: 14. og 15. september 2016
 • Modul 4: 10. og 11. oktober 2016
 • Modul 5: 1. og 2. november 2016

 Alle dage er fra kl. 09.00-16.00. 

Tilmelding

Tilmelding og mere information sker på Campus

Tilbage til Implements uddannelser udbudt på statens rammeaftale for projektledelse