Change with Impact

Det nære sundhedsvæsen

Sæt fart på udviklingen af det nære sundhedsvæsen

Med kommunens stadig vigtigere rolle i det nære sundhedsvæsen følger nye behov for bedre strategi, analyse, styring og udvikling på sundhedsområdet. Implement Consulting Group kan hjælpe jer med at øge effekten af jeres indsatser.

Det nære sundhedsvæsen

De kommende år vokser gruppen af ældre og navnlig gruppen over 80 år. Samtidig bliver sygehusvæsenet stadig mere specialiseret og overlader større dele af den almene sygepleje til kommunerne. Begge dele retter fokus mod kommunernes opgavevaretagelse i det nære sundhedsvæsen.

De fleste kommuner er i fuld gang med at udvikle mere offensive tilgange til at løse sundhedsopgaven. Næsten alle er i gang med at styrke rehabiliteringen på ældreområdet. Mange har gjort en stor indsats for at hjemtage færdigbehandlede patienter. Nogle har etableret såkaldte akutpladser for at undgå indlæggelser. Og mange steder samarbejder kommunen tæt med de praktiserende læger om kronikerindsats og forebyggelse.

Kommunen har en række udfordringer i udviklingen af det nære sundhedsvæsen, som det er nødvendigt at adresse på flere niveauer

Det nære sundhedsvæsen

Fra strategi til implementering

Men det er vigtigt, at kommunens mange nye aktiviteter på sundhedsområdet foregår koordineret og på et solidt grundlag. Implement har erfaring med at hjælpe kommuner på følgende tre niveauer: 

Strategi - Udvikling og implementering af kommunal strategi for kommunernes udvikling i det nære sundhedsvæsen

I en kommune har Implement hjulpet med at udvikle en sammenhængende strategi. Strategien er politisk vedtaget og udgør nu afsættet for en række konkrete initiativer inden for fx rehabilitering efter indlæggelse.

Analyse og styring - Styrkelse af ledelse, analyse og styring af opgaverne på ældre- og sundhedsområdet

I en række kommuner har Implement hjulpet med at analysere den kommunale medfinansiering af udgifterne ved indlæggelser og identificere forskellige muligheder for i samspil med regionen at reducere udgifterne. Vedhæftet denne side kan vores analytiske fremgangsmåde findes.

Udvikling og implementering – af nye kommunale løsninger på sundhedsområdet

I en kommune har Implement beskrevet viften af kommunale tilbud på sundhedsområdet og opstillet en positiv business case som del af det politiske beslutningsgrundlag. I andre kommuner har Implement hjulpet med nye modeller for det tværsektorielle samarbejde i psykiatrien.

Michael Daugbjerg, Implement Consulting Group
Michael Daugbjerg
+45 5138 7425
Steen Dalsgård Jespersen
Steen Dalsgård Jespersen
+45 6124 6374

Featured clients

Business case culture at Copenhagen Citizen Service
Development of business case culture
Copenhagen Citizen Service is spearheading a large number of digitisation projects in the City of Copenhagen, where there is a demand for more efficient work procedures. In cooperation with Copenhagen Citizen Service, Implement designed a training programme where we worked with the method on actual cases, thus anchoring and ensuring ownership of the method in Copenhagen Citizen Service.